English version of this page

Om PluRel

PluRel var et tverrfakultært forskningsområde ved Universitetet i Oslo i perioden 2009 - 2013. PluRel utviklet og utvekslet kunnskap om hva som skjer når religioner og livssyn møter og utfordres av andre verditradisjoner og endrede samfunnsforhold. 

Forskningsområdet PluRel består av forskere fra seks ulike fakulteter og ett museum ved UiO.

  • Det teologiske fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Det medisinske fakultet
  • Det humanistiske fakultet
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Det utdanningsvitensapelige fakultet
  • Kulturhistorisk museum.

Omlag 100 forskere har registrert sine forskningsinteresser og -prosjekter i PluRel. I tillegg har rundt 100 andre meldt sin interesse for informasjon fra og deltakelse i programmet.

Prosjektledere

  • Professor Terje Stordalen - (2009 - 2011)
  • Professor Oddbjørn Leirvik - (2011 - 
  • Professor Marius Timmann Mjaaland - ()
Publisert 19. nov. 2019 12:54 - Sist endret 19. nov. 2019 14:09