Vilhelm Auberts minneforelesning 2010 med Hans Joas

PluRel vil gjerne få informere interesserte om at Professor Hans Joas holder årets Vilhelm Aubert-forelesning. Tema for forelesning: "Does Secularization Lead to Moral Decline? Some empirically based reflections"

Professor Hans Joas er Max Weber professor i sosiologi og direktør av Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies ved Universitetet i Erfurt. Han er også professor i sosiologi ved University of Chicago og medlem av Committee on Social Thought.

Hans Joas vil også lede et seminar på Institutt for samfunnsforskning tirsdag 4. mai kl 13.00 med tittelen The Axial Age Debate as Religious Discourse

Detaljert informasjon om Joas og Vilhelm Aubert-forelesningen

Trykk her for plakat til opphenging på egnet sted.

Publisert 26. mai 2010 12:49 - Sist endra 7. juni 2010 10:04