Religionsbegrepet i forskning og undervisning

Nasjonal konferanse i regi av det tverrfakultære forskningsområdet Religion i pluralistiske samfunn (PluRel) ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn for konferansen

Program

Call for papers (NB! Innleveringsfrist 1. oktober)

 

Keynotes:

Gavin Flood, Oxford (abstract)
Birgitte Schepelern Johansen, København (abstract)
Ingvild Sælid Gilhus, Bergen (abstract)

 

Påmelding er obligatorisk, og fristen er 15. oktober.

Send en e-post til k.h.h.gustavsen@teologi.uio.no med fullt navn og institusjonell tilhørighet. Konferansedeltakelse er gratis. Mandag kveld er det felles middag for alle konferansedeltakere, med en egenandel på kr 200. Vennligst meld fra om du ønsker å delta på denne middagen når du melder deg på.'

 

Religionsbegrepet i norsk akademisk praksis

forbindelse med konferansen har stipendiat Helge Årshem foretatt en kartlegging av hvordan religionsbegrepet forvaltes i undervisningen på religionsfeltet ved norske høgskoler og universiteter. Undersøkelsen er tilgjengelig her.

Arrangør

PluRel
Publisert 19. apr. 2012 15:18 - Sist endret 6. okt. 2016 10:31