Ny livssynspolitikk - mer kjønnslikestilling?

Åpent seminar på Litteraturhuset.

Arrangører: PluRel, Senter for Menneskerettigheter, Institutt for Samfunnsforskning, Human-etisk Forbund.

Seminaret tar for seg forslagene fra Stålsett-utvalget (NOU 2013:1) om å innføre sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning og om krav til lik adgang for begge kjønn til trossamfunnenes styringsstruktur:

  • Er dette forslag som vil fremme likestilling mellom kjønnene?
  • Har utvalget funnet en rimelig balanse mellom rett til fri utøvelse av religion og livssyn og rett til ikke å bli diskriminert?

PROGRAM

Panel 1: Sivil ekteskapsinngåelse

Ordstyrer:             Vebjørn Horsfjord (PluRel)
Innledning:            Bente Sandvig (HEF, Stålsettutv.), Oddbjørn Leirvik (TF/PluRel,
                            Stålsettutv.)
Kommentarer:       Berit Thorbjørnsrud (IKOS), Anne Sofie Roald (MH/CMI),
                            Tone Wærstad (IKR) og Lene Løvdal (JURK)

Panel 2: Lik adgang  for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunnet som krav for økonomisk støtte

Ordstyrer:              Cora Alexa Døving (HL-senteret)
Innledning:             Oddbjørn Leirvik (PluRel/Stålsettutv.) og Bente Sandvig 
                             (HEF/Stålsettutv.)
Kommentarer:        Anne-Hege Grung (TF), Njål Høstmælingen (ILPI), 
                             Vibeke Blaker Strand (SMR) og Helene Lund (MF)

Avsluttende kommentar: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Møteledere for seminaret er: Anja Bredal (ISF) og Ingvill Thorson Plesner (PluRel/SMR)

 

Publisert 11. mars 2013 16:52 - Sist endret 30. apr. 2013 12:38