English version of this page

PluRels forskergrupper

Nedenfor følger en engelskspråklig oversikt over forskergrupper i PluRel. Av hensyn til internasjonalisering av UiO-forskningen foreligger all presentasjon av forskergruppene på engelsk, selv om mange av dem også har samlinger og publikasjoner i norsk språk.

Publisert 4. mai 2010 16:17 - Sist endret 16. des. 2014 12:32