Interreligious Relations

Heilt sidan byrjinga har religionsmøter og religionsdialog vore viktige fokusområde i PluRel. Ei særleg forskargruppe innanfor PluRel-strukturen vart oppretta i 2011. Forholdet mellom religion og sekularitet er eit viktig aspekt ved gruppas arbeid.

Om gruppa

For meir informasjon, sjå gruppa si engelskspråklege side.

Publisert 5. des. 2011 17:21 - Sist endret 6. des. 2011 15:19