English version of this page

Om PluRel

UiO opprettet høsten 2008 syv tverrfakultære forskningsområder, deriblant PluRel - Religion i pluralistiske samfunn.

PluRel skal utvikle og utveksle kunnskap om hva som skjer når religioner og livssyn møter og utfordres av andre verditradisjoner og endrede samfunnsforhold. En beskrivelse av forskningsfeltet finner du her.

PluRels aktiviteter fordeler seg på følgende områder:

Arrangementer – Forskningsområdet arrangerer jevnlig seminarer, workshoper, boklanseringer, gjesteforelesninger og konferanser. Se  fullstendig arrangementsliste.

Forskergrupper – Forskningsområdet har opprettet en rekke forskergrupper som forener tverrfaglige perspektiver på religionsforskningen ved UiO. Gruppene driver prosjekter, arrangerer interne seminarer og bidrar til PluRels arrangementer. Nettverket har fem tilknyttede phd-studenter og også en egen phd/post.doc-gruppe som jevnlig arrangerer framleggsseminar og møtes til leseseminarer.

Økonomisk støtte – Forskningsområdet lyser ut midler til oppstart og videreutvikling av forskningsprosjekter, til konferanser og til publikasjoner. Følg med på nettsidene og meld deg på e-postlisten for å holde deg oppdatert.

Programplaner finner du her: 2011-2012 * 2009-2010

Klikk her for å melde deg på epostlisten.

Dersom du vil kontakte oss, kan du sende e-post til postmottak@plurel.uio.no.

Forskningsområdet PluRel består av forskere fra seks ulike fakulteter og ett museum ved UiO: Det teologiske fakultet; Det juridiske fakultet; Det medisinske fakultet; Det humanistiske fakultet; Det samfunnsvitenskapelige fakultet; Det utdanningsvitensapelige fakultet; Kulturhistorisk museum. Omlag 100 forskere har registrert sine forskningsinteresser og -prosjekter i PluRel. I tillegg har rundt 100 andre meldt sin interesse for informasjon fra og deltakelse i programmet.

Publisert 4. mai 2010 11:43 - Sist endret 5. okt. 2016 13:21