Kontaktinformasjon PluRel

Besøksadresse

Det teologiske fakultet
Domus Theologica (se kart)
Blindernveien 9
0315 Oslo

Postadresse

Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo

Telefon, faks og e-post

22 85 03 00 (telefon)
22 85 03 01 (faks)
postmottak@plurel.uio.no

Mailingliste

Dersom du ønsker å abonnere på nyheter om konferanser og seminarer vi arrangerer, ber vi deg melde deg på vår mailingliste. (Når du kommer til denne siden, se bort fra oppfordringen om å logge inn, skriv inn din e-postadresse og trykk "subscribe"!)

Publisert 4. mai 2010 11:43 - Sist endret 14. aug. 2013 08:39