PluRels organisasjon

PluRels øverste organ er et tverrfakultært sammensatt styre med representanter fra de ulike partnerne i nettverket. Nettverket har også et International Advisory Board. Den daglige virksomheten ledes av faglig leder (fra 2011 til medio 2013, Oddbjørn Leirvik) og PluRel-stipendiatene. Staben er lokalisert ved TF, som er vertsfakultet for PluRel.

I løpet av to års drift (2009-2010) har hittil uprøvede samarbeidsprosjekter fått konkret form. Det er nå mer avklart hva som kan ligge i et tverrfakultært nettverk om religion, verdier, sekularitet og samfunn ved UiO – hvilke spørsmål som opptar forskerne og som samler forskergrupper på tvers ved institusjonen. På sitt møte 8. juni 2010 vedtok PluRels styre at det arbeides mot å gjennomføre en prosess med sikte på å justere nettverkets organisasjonsform. Denne prosessen ble konkludert høsten 2010.

Opprinnelig ble nettverket organisert med tre temaområder:
1) Pluralistiske samfunn og religionsmøter, ledet av Berit Thorbjørnsrud, IKOS/HF
2) Religiøsitet og kollektiv erindring, ledet av Saphinaz-Amal Naguib, IKOS/HF
3) Normativitet og sekularitet, ledet av Oddbjørn Leirvik, TF.

Den justerte organisasjonsmodellen (fra våren 2011) legger større vekt på PluRels forskergrupper og de forskningsprosjektene som PluRel støtter, som nettverkets grunnenheter. Et Forskerforum er opprettet som faglig rådslagningsorgan for ledelsen.

Nettverket har etablert instruks for faglig leder, "spilleregler" for styremedlemmers habilitet, osv. Disse dokumentene finner du "Arbeidsredskap" i menyen til venstre.

Publisert 18. mai 2010 16:41 - Sist endret 25. juni 2013 14:17