English version of this page

PluRel-relaterte forskningsprosjekter

Nedenfor følger en oversikt over forskningsprosjekter som PluRel har initiert eller (hatt) en relasjon til.

Prosjektene er delvis utviklet i PluRel-kontekst (eller i tidligere samarbeid innenfor konstellasjoner som nå er del av PluRel). De fleste av dem mottar primært økonomisk støtte fra andre kilder enn PluRel (flere av dem fra NFR). De har alle funnet det fordelaktig å ha PluRel som del av sin akademiske kontekst. Noen av dem samarbeier også med PluRel om workshops, forskerseminar, gjesteforelesninger, osv. Av hensyn til internasjonalisering av UiO-forskningen foreligger all presentasjon av prosjektene på engelsk, selv om mange av dem også har samlinger og publikasjoner i norsk språk.

 

Prosjektene er samlet i tre kategorier:

1) PluRel-prosjekter, der PluRel har vært med på å gi fødselshjelp til prosjektet gjennom såkornmidler.

2) Andre PluRel-støttede prosjekter der PluRel har gitt tilleggsstøtte til prosjekter som har (hatt) sin hovedfinansiering fra NFR eller andre kilder.

3) Relaterte prosjekter, som PluRel har (hatt) en samarbeidsrelasjon til.

 

Publisert 4. mai 2010 11:43 - Sist endret 5. okt. 2016 13:23