English version of this page

Helseinnovatørskolen blir en del av Veksthuset for livsvitenskap

Siden starten i 2016 har mer enn 350 unge helsevitenskaplige forskere fått opplæring i helseinnovasjon gjennom Helseinnovatørskolen. Fra 1. juni overtok Veksthuset for livsvitenskap driften av Helseinnovatørskolen ved Universitetet i Oslo.

Studenter som diskuterer og har gruppearbeid
Gjennom helseinnovatørskolen får forskere som har en innovativ idé kunnskap og verktøy til å utvikle ideen. Dette sammenfaller godt med Veksthusets visjon. Foto: UiO.

Helseinnovatørskolen ble etablert i 2016 av Veksthusets direktør Hilde Nebb i samarbeid med næringsklyngen Nansen Neuroscience Network. Nebb var da var forskningsdekan ved Det medisinske fakultet som har drevet Helseinnovatørskolen til nå.

Nordisk samarbeid

I dag drives Helseinnovatørskolen i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim, Karolinska Institutet (KI) i Stockholm og Københavns universitet (KU) med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Skolen er et tilbud til helse- og livsvitenskapsforskere, det vil si PhD-studenter, postdoktorer, forskere, leger og vitenskapelig ansatte, ved alle nordiske universitet i aksen med universitetssykehusene. 

Hilde Nebb
Innovasjonsdirektør for Veksthuset for livsvitenskap, Hilde Nebb, etablerte Helseinnovatørskolen da hun var forskningsdekan ved Det medisinske fakultet. Foto: Forskningsparken.

– Ambisjonen er å fortsette å utvikle det fruktbare nordiske samarbeidet, slik at forskere som har en innovativ idé, får kunnskap og verktøy til å utvikle den. Dette sammenfaller godt med Veksthusets visjon, der det store potensialet for nyvinninger i forskningen skal forsterkes gjennom kunnskap og samarbeid mellom akademia og næringsliv til det beste for samfunnet. Det faller derfor naturlig at Det medisinske fakultet nå overlater til Veksthuset å drive Helseinnovatørskolen, sier Nebb.

Nebb vil fortsette å være faglig ansvarlig fra UiOs side, mens Bjarte Reve vil fortsette som prosjektleder fra UiOs side. 

Tre kurs

Helseinnovatørskolen har utviklet tre kurs. 

 • Kurs 1: Helseinnovasjon og entreprenørskap
  Hvordan kommersialisere forskning og ideer? Hvordan kan innovasjon komme til nytte i kliniske sammenhenger?
 • Kurs 2: Entreprenørskap i helsetjenesten – ÅPENT FOR PÅMELDING!
  Benytt muligheten til å oppleve ett av Skandinavias mest avanserte støtteapparater for helseinnovatører.
  Dette kurset er nå åpent for påmelding. Søknadsfrist 26. juni
 • Kurs 3: Helseinnovatørskolen for professorer
  Hvordan kombinere forsker- og innovatørrollen? Og hvordan kan man øke innovasjonskapasiteten i laben?

Nettsidene til Helseinnovatørskolen blir flyttet fra Det medisinske fakultets nettsider til Veksthusets nettsider når søknadsfristen for kurs 2 er ute.

Om Veksthuset for livsvitenskap

 • innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som åpnet i februar 2022
 • blir drevet av Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og holder til i Forskningsparken i Oslo
 • skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk
 • hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase gjennom å tilby skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer
 • er en åpen dør for studenter ved UiO; forskere ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere
 • samarbeider tett med instituttene ved UiO og universitetssykehusene samt med teknologioverføringskontor, næringsklynger, inkubatorer og næringsliv i innovasjonsøkosystemet

Les mer om Veksthusets innovasjonstjenester.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 20. juni 2022 12:10 - Sist endret 20. juni 2022 12:10