Klart for internship for livsvitenskapsstudenter

Studenter fra medisin, farmasi og kjemi har mulighet til å få sommerjobb i bedrifter gjennom internshipordningen som støttes av Veksthuset for livsvitenskap.

Studenter
Gjennom internshipordningen får studenter mulighet til å få spennende og lærerike sommerjobber i bedrifter, og bedrifter får tilgang på smarte, hardtarbeidende studenter som er interesserte i å lære og bidra. Bildekollasj av noen av studentene som deltok i 2021, LMI, alle bilder privat.

Målet med internshipordningen er at studentene skal utvikle kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon. I tillegg gir ordningen mulighet for nettverksbygging for både studenter og bedrifter.

Svært gode tilbakemeldinger etter pilot i 2021

I høst kunne Universitetet i Oslo (UiO) og Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) som var initiativtaker til internshipordningen, glede seg over svært gode tilbakemeldinger fra studenter og bedrifter som deltok i pilotprosjektet med internship for helsefagstudenter ved Det medisinske fakultet i 2021.

Utvider til MN og støtter opprettelse av innovasjonsforeninger

I 2022 har den nyopprettede innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) planer om å delfinansiere 20 internship i små og mellomstore bedrifter. Innovasjonsenheten, som drives i et likeverdig samarbeid mellom de to fakultetene, har ønsket å utvide ordningen til å også gjelde studenter ved MN, i første omgang studenter fra Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt.

– Ved MED har vi samarbeidet med SMI som har tatt seg av alt det praktiske arbeidet. Når vi utvider til MN, har vi lagt til rette for erfaringsutveksling mellom studenter fra SMI og studenter fra farmasi og kjemi. Vi støtter dessuten opprettelsen av innovasjonsforeninger for studenter ved farmasi og kjemi med 10 000 kroner hver, sier seniorrådgiver Nicolay Bérard-Andersen i Veksthuset for livsvitenskap.

Karoline Sandbakken, Sindre Tangen og Birk Stokke Hunskaar.
Studentene Karoline Sandbakken fra farmasi og Sindre Tangen fra kjemi har tatt hovedansvar for å få etablert de nye innovasjonsforeningene ved de to instituttene. Birk Stokke Hunskaar har ansvar for årets gjennomføring av internshipordningen fra SMIs side og koordinerer arbeidet. Alle foto privat.

Les mer om

Av Norunn K. Torheim
Publisert 13. jan. 2022 09:35 - Sist endret 17. jan. 2022 18:06