English version of this page

Livsvitenskap: Nye innovasjonstjenester for forskere og studenter

Har du en innovasjonsidé innen livsvitenskap eller lurer på om du har en idé? Ta kontakt med Veksthuset for livsvitenskap for å få tilgang på blant annet veiledning, såkornmidler, mentorer og møteplasser slik at du kommer i gang med innovasjonsprosessen på en god måte.

Illustrasjon av innovasjonstjenester: veiledning, såkornmidler, mentorer, internship og møteplasser

Veksthuset for livsvitenskap – den nye innovasjonsenheten ved Universitetet i Oslo – skal hjelpe forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase. Vi tilbyr skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer. Se større versjon av bildet.

Veksthuset for livsvitenskap er en åpen dør med lavterskeltilbud for forskere og studenter. Les om tjenestene her og ta kontakt på innovation@lifesciencegrowthhouse.uio.no. Henvendelsene leses fortløpende av Veksthusets innovasjonsrådgivere. De svarer deg normalt innen to virkedager. Alle medarbeiderne i Veksthuset har taushetsplikt.

Innovasjonstjenester

Skreddersydd veiledning

Når du kontakter oss, vil våre innovasjonsrådgivere gi deg veiledning ut fra dine behov. For eksempel

  • vurdere din idés modenhet og relevans; hvorvidt veiledning fra mentorer eller andre kan være nyttig for ditt prosjekt; dine tanker om veien videre med mer
  • om ditt prosjekt kan dra nytte av såkornmidler fra oss, og hva disse midlene eventuelt bør brukes til
  • om du trenger støtte til å søke ekstern finansiering til modning av din idé
  • om du kan dra nytte av samarbeid med andre i vårt innovasjonsøkosystem. Vi hjelper deg eventuelt med å komme i kontakt med relevant næringsliv eller andre aktører.
  • hvilke av våre møteplasser, seminarer og kompetansekurs det er nyttig for deg å delta på

Finansiering

Tilskudd for studenter

Vi kan refundere kostnader på opptil 10 000 kroner for innovasjonsaktiviteter for studenter.

Såkornmidler I – for forskere og studenter

Opptil 50 000 kroner som kan brukes til for eksempel
• konsulenthjelp • utgifter til nøkkeleksperimenter for å komme videre med ideen • kjøp av tjenester eksternt/internt til eksperimenter/analyser osv. • kjøp av tjenester og kurs fra samarbeidspartnere i vårt innovasjonsøkosystem • mentor (ikke obligatorisk), Veksthuset for livsvitenskap finner eventuelt egnet mentor

Såkornmidler II – for forskere og studenter

Opptil 200 000 kroner som kan brukes til for eksempel
• tjenestene nevnt for såkornmidler I • mentor (obligatorisk), Veksthuset for livsvitenskap finner egnet mentor

Innovasjonsmentorprogram for forskere

Vi tror utvikling av innovasjonsprosjekt best skjer i samspill med personer som har kunnskap, erfaring og nettverk innen ditt fagområde. Veksthuset for livsvitenskap finner egnet mentor for deg. Du kan få mentor uten å få tildelt såkornmidler.

Internship-program for studenter

Sammen med studentforeninger legger vi til rette for møter mellom studenter og bedrifter som kan tilby sommerjobber. I tillegg dekker vi i 2022 halve lønnen til et visst antall studenter i små og mellomstore bedrifter. Fristen for å delta i 2022 gikk ut i midten av februar. Informasjon om ordningen for 2023 kommer høsten 2022.

Innovasjonsmøteplass

Vi vil arrangere innovasjonsmøteplasser fire ganger i året. Disse holdes på engelsk, og vi har valgt å kalle dem innovation hangouts. Dette vil være en uformell møteplass for samspill mellom studenter og forskere fra UiO med aktører fra det offentlige, sykehus, næringsliv, mentorer, klynger og inkubatorer i vårt innovasjonsøkosystem. Vi vil by på inspirasjonsinnlegg, innlegg fra rollemodeller, matchmaking, matservering og mingling.

Våren 2022 har vi planlagt følgende arrangementer – hold av datoene!

Høsten 2022 arrangerer vi innovation hangout #3 i samarbeid med The Life Science Cluster og innovation hangout #4 i samarbeid med Norway Health Tech.

Andre møteplasser og kurs blir utviklet etter behov.

Innovasjonsprosessen og samspill med innovasjonsøkosystemet

Illustrasjon av mulige trinn i innovasjonsprosessen: identifisere ideer, screene behov, utvikle og teste konsept, bygge forretningsplan, forretningsutvikling og vekst i samspill med innovasjonsøkosystemet.
Illustrasjonen viser hvordan en innovasjonsprosess kan arte seg. Det kan være at du trenger hjelp til å identifisere ideer og kartlegge behov; eller det kan være at du trenger hjelp til å beskytte ideen eller utvikle og teste konseptet. Alt dette er dynamiske prosesser som bidrar til at du får modnet og forbedret ideen din over tid. Etter hvert kan du være klar for å bygge en forretningsplan og eventuelt forretningsutvikling og vekst. Tiden hele prosessen tar, varierer veldig og avhenger i stor grad av prosjekttype. Det kan ta fra noen få måneder til mange år. Å utvikle en app kan for eksempel ta måneder, mens det kan ta mange år å utvikle et nytt legemiddel. Se større versjon av bildet.

Veksthuset for livsvitenskap samspiller med hele innovasjonsøkosystemet, inkludert teknologioverføringskontoret Inven2, næringsklynger, bedrifter og inkubatorer. Vi vil bruke kompetansen i økosystemet på riktig måte til riktig tid for å hjelpe deg best mulig med å modne dine innovasjonsideer slik at du kommer deg videre i innovasjonsprosessen.

Aktørene i innovasjonsøkosystemet  for livsvitenskap i Oslo plassert i et t-bane-kart.
Aktørene i innovasjonsøkosystemet for livsvitenskap i Oslo. Se større versjon av bildet.
Veksthuset for livsvitenskap er en åpen dør for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO); forskere ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere innen livsvitenskap, helse og teknologi.
Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. feb. 2022 08:59 - Sist endret 22. feb. 2022 12:37