English version of this page

Universitetet i Oslo blir medlem av det europeiske livsvitenskapsnettverket EIT Health

EIT Health Scandinavia, som er en del av et av verdens største livsvitenskapsnettverk, utvider nå med Universitetet i Oslo (UiO) som assosiert medlem.

Studenter Blindern campus UiO.  Foto: Jarli & Jordan/UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO.

Nicolay Bérard-AndersenUniversitetet i Oslos medlemskap vil bli koordinert av den nyetablerte innovasjonsenheten ved UiO Veksthuset for livsvitenskap som lanseres 17. februar

– Vår hovedoppgave er å hjelpe forskere og studenter med å modne innovative ideer, og EIT Health vil være et flott virkemiddel for å legge til rette for dette, sier Nicolay Bérard-Andersen som er senior innovasjonsrådgiver i Veksthuset for livsvitenskap.

Annika Szabo Portela– Vi er glade for å utvide partnerskapet i Norges hovedstad og ser frem til å samarbeide med Universitetet i Oslo og det nyopprettede Veksthuset for livsvitenskap. Vårt nye medlem vil styrke EIT Health-nettverket innen internasjonal og innovativ forskning, fra grunnleggende, translasjonell og, klinisk forskning til anvendt forskning samt det pulserende startup-miljøet i Oslo-området, sier Annika Szabo Portela som er interimleder for EIT Health Scandinavia.

Startuper tilknyttet UiO kan allerede nå søke på det store utvalget åpne utlysninger for å akselerere internasjonalt, skape ny virksomhet og få tilgang til finansiering. Innovasjonsutlysninger som er relevante også for forskere ved UiO, blir tilgjengelige i april.

– I samarbeid med våre partnere i innovasjonsøkosystemet i Oslo og våre nye partnere i EIT-nettverket, ønsker vi å utvikle nye programmer innen EIT Health. Det har stor verdi for oss å være med i dette veldrevne og etablerte initiativet for å fremme ny innovasjon og ta forskning i bruk, sier Bérard-Andersen.

UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, gleder seg til å se resultatet av UiOs medlemskap.

Bildet kan inneholde: panne, smil, øyenbryn, halsbånd, kjole skjorte.– Oslo er episenteret for innovasjon innen livsvitenskap i Norge. 80 prosent av verdiskapingen kommer fra Oslo-området. Med Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City, vårt nye livsvitenskapsbygg og vårt pågående arbeid for å styrke samarbeidet mellom aktører i vårt innovasjonsøkosystem, er timingen utmerket for oss for å bli EIT Health-medlem og holde oppe trykket på innovasjon.

Livsvitenskapsbygget
Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – vil være en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv i det nye Livsvitenskapsbygget, Norges største bygg for forskning og utdanning på ca. 100.000 kvadratmeter som står ferdig i 2026. Veksthuset for livsvitenskap vil være en viktig aktør i hjertet av Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City. Inntil Livsvitenskapsbygget er på plass, holder veksthuset til i Forskningsparken. Illustrasjon: Ratio arkitekter/KVANT-1.

EIT Health og UiO

EIT Health – Sammen for sunne liv i Europa
EIT Health (en del av EIT, European Institute of Innovation & Technology) er et stort, levende fellesskap av verdensledende helseinnovatører støttet av EU. Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene, kobler nettverket sammen rundt 150 partnerorganisasjoner i verdensklasse, så vel som gründere, oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter (SMB-er) fra næringsliv, forskning, utdanning og helsetjenester. Ambisjonen er å gjøre det mulig for mennesker i Europa å leve lengre og sunnere liv ved å transformere virksomheter og levere nye produkter og tjenester som kan fremme helsetjenesten i Europa og styrke økonomien vår.

Universitetet i Oslo (UiO)
UiO er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Av Norunn Torheim og Christina Bergstrand
Publisert 26. jan. 2022 08:10 - Sist endret 26. jan. 2022 08:10