Internship 2022: Informasjonsmøte for livsvitenskapsstudenter

Vi ønsker studenter fra Det medisinske fakultet, Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt velkommen til informasjonsmøte om internshipordningen og muligheten for å søke sommerjobber i bedrifter.

Målet med internshipordningen er at studentene skal utvikle kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon. I tillegg gir ordningen mulighet for nettverksbygging for både studenter og bedrifter.

På informasjonsmøtet får du høre mer om ordningen fra arrangørene og kan få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha. Møtet holdes på Zoom.

UiO ved Veksthuset for livsvitenskap dekker 50 prosent av lønnen til 20 studenter som får tilbud om sommerjobb i små og mellomstore bedrifter. Utover dette kan bedriftene selv dekke så mange stillinger de selv ønsker.

Matchmakingsarrangement 9. februar

9. februar holder vi matchmakingsarrangement der bedriftene presenterer seg selv og sommerjobbene de har. I etterkant av matchmakingsarrangementet kan du søke på jobbene.

Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) samt studenter fra Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt står for praktisk gjennomføring av ordningen. Bedriftene står selv for intervjuer og ansettelse av kandidater i etterkant av matchmakingsarrangementet.

Publisert 13. jan. 2022 09:34 - Sist endret 17. jan. 2022 18:05