English version of this page

Personer

Teamet

Teamet i Veksthuset for livsvitenskap. Fra venstre: innovasjonsrådgiver Nicolay Bérard-Andersen, seniorrådgiver Henrik Schultz, innovasjonsdirektør Hilde Nebb, innovasjonsrådgiver Ivar Bergland, kommunikasjonsrådgiver Norunn K. Torheim og administrativ leder Morten Egeberg (foto: Ine Eriksen, UiO).

Nicolay Bérard-Andersen

Innovasjonsrådgiver

Telefon: +47 970 65 312

E-post: nicober@uio.no

Henrik Schultz

Innovasjonsrådgiver

Telefon: +47 958 19 730

E-post: henrschu@uio.no

Hilde Nebb

Innovasjonsdirektør

Telefon: +47 415 52 925

E-post: hildeins@uio.no

Ivar Bergland

Innovasjonsrådgiver

Telefon: +47 909 55 108

E-post: ivarbe@uio.no

Norunn K. Torheim

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 971 58 537

E-post: norunnt@uio.no

Morten Egeberg

Administrativ leder

Telefon: +47 913 25 944

E-post: morteheg@uio.no