Hilde Irene Nebb

Innovasjonsdirektør, professor – Veksthuset for livsvitenskap
Bilde av Hilde Irene Nebb
English version of this page
Mobiltelefon +47-41552925
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 Oslo
Postadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 Pb 69 0349 Oslo

Professor (siden 2005) og visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) (2019–2022). Prodekan for forskning (2011–2018). Fokus på rammevilkår for økt internasjonal konkurransekraft for forskning, endre innovativ kultur og tenkning for økt innovasjon og entreprenørskap blant forskere og studenter, tverrsektorielt samarbeid og minske gapet mellom akademia og næringsliv.

Ledet arbeidet med å etablere den tverrfakultære innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi i samarbeid med Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med støtte fra UiO sentralt og UiO:Livsvitenskap. Denne er forløperen til Enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt som skal plasseres i Livsvitenskapsbygget i 2027. Enheten blir en viktig motor i samspillet med innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Etablerte i 2015 et karriereutviklingsprogrammet for unge forskere. Etablerte i 2017 School of Health Innovation. Prosjektkoordinator fra 2014 for EU-prosjektet Scientia Fellows – et internasjonalt utvekslingsprogram for unge forskertalenter finansiert fra Marie Skłodowska-Curie EU innen helse og livsvitenskap med sterkt fokus på helsenæring. Erfaring fra ulike styrer, utvalg og ledelse av arbeidsgrupper i aksen mellom universitet og helsesektoren.

Emneord: Innovasjon
Publisert 27. apr. 2022 15:13 - Sist endret 18. mai 2022 10:26