Vi forsker på: Miljø og klima

Foto: Anders Lien, UiO

  • Miljøutfordringene verden står overfor krever nytenkning om forholdet mellom samfunn og miljø.
  • Et rikt mindretall av verdens befolkning står for størstedelen av ressursutnyttelse, klimautslipp og lokal forurensing, samtidig som et stort flertall fortsatt har store udekkede ressursbehov.
  • En bærekraftig utvikling vil kreve en radikal reduksjon i rike lands miljøødeleggelser, samtidig som land i sør må kunne øke sin velstand.
  • Dilemmaer knyttet til behov for både vekst og bærekraft krever grunnleggende forskning på politiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige forhold mellom mennesker og miljø.

Vi forsker på

    Eksterne ressurser om miljø