Vi forsker på: Nanoteknologi

Foto: Marius E. Hauge

  • Nanoteknologi defineres som utviklingen og anvendelsen av materialer og prosesser på nanonivå – det enkelte atoms nivå.
  • En nanometer er en milliontedels millimeter, eller omtrent så lite som neglen din vokser i løpet av ett sekund.
  • Materialer sammensatt på nanonivå får nye egenskaper. Uventede fenomener oppstår innen mekanisk styrke, som evnen til å lede varme, elektriske, magnetiske og optiske egenskaper, samt evnen til å katalysere kjemiske reaksjoner. Nanomaterialer kan være partikler, rør, membraner, tynne filmer og andre materialer som måles i nanometer.
  • Nanoteknologi har, og vil få, stor samfunnsmessig betydning. Allerede benyttes nanomaterialer i produkter vi bruker i dagliglivet som sportsklær, innen kosmetikken og i forbrukerteknologi som mobiltelefoner og datamaskiner.
  • Helsevesenet vil kunne benytte nanoteknologi i diagnostikk. Solcellepaneler vil kunne bli mer effektive ved hjelp av nanoteknologi og industrien vil kunne anvende teknologien på en rekke områder.
  • Kunnskap om nanoteknologi er en nøkkel til samfunnsnyttig forskning og til verdiskaping.

Personer som forsker på nanoteknologi