Ny rapport om tilbakemeldinger fra LINK

Studenter krever flere og bedre, undervisere klager over at de aldri blir brukt - hvordan kan vi takle utfordringen som er tilbakemeldinger?

Hvordan kan man gi konstruktive, effektive og effektfulle tilbakemeldinger på arbeid som fører til at studentene tar de til seg og bruker de for å lære mer og bedre? Dette er et spørsmål mange i høyere utdanning har spurt seg i lang tid. Undersøkelser viser at studentene er generelt misfornøyd med antallet og kvaliteten på tilbakemeldinger på eget arbeid, mens underviserne rapporterer skuffelse over at studentene ikke bruker tilbakemeldingene de gir.

Ny rapport om tilbakemelding i høyere utdanning

I en ny rapport fra LINK, ført i pennen av postdoktor Rachelle Esterhazy (LINK/IPED), vil du kunne lese om tilbakemelding ut fra en dialogisk modell eller tankegang. Rapportens overhengende spørsmål er om hvordan kan vi gi tilbakemeldinger som studentene faktisk tar i bruk, og i rapporten kan du få en rekke praktiske eksempler og tips som du kan bruke i din undervisning.

F-LINK - en rapportserie for å formidle forskning

I LINK har vi utdannings- og undervisningskvalitet som hovedprioritet, og en av måtene vi jobber med dette på er gjennom forskning og formidling. For å synliggjøre forskningen som, helt eller delvis, gjøres av LINKs ansatte, har vi laget en rapportserie som vi kaller F-LINK.

Hele rapportserien ligger her

Publisert 17. sep. 2019 13:46 - Sist endret 24. jan. 2020 10:24