Nye midler til digitalisering av undervisning

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) lyser nok en gang ut midler til undervisere eller miljøer som ønsker å heve kvaliteten på sin undervisning ved hjelp av digitale muligheter.

Diku-midlene

Diku lyser årlig ut midler i tilskuddsprogrammet de kaller "Digitalisering for læring i høyere utdanning". Dette er midler som gis til enkeltundervisere eller fagmiljøer som ønsker å teste ut hvilke muligheter teknologi kan tilby for å endre eller bedre undervisningspraksis. Programmet gir midler til prosjekter innenfor tre retninger; Aktiv læring, Digital vurdering og Digitale læringsformer i samarbeid med arbeidslivet. Prosjektene skal ha en tidsramme på 2 år og tilskuddet som gis er normalt opp mot en million kroner.

Fullstendig utlysning ligger her: https://diku.no/programmer/digitalisering-for-laering-i-hoeyere-utdanning

Prosjektklekkeri på UiO

I forbindelse med utlysningen arrangerer LINK et prosjektklekkeri for alle som er interesserte i å utforske muligheten for en søknad. Klekkeriet vil foregå torsdag 19.september kl 0930-1130 i Linken (Georg Sverdrups Hus). Her vil det bli gitt informasjon om hvordan søknadsprosessen er på UiO, mulighet for å teste en eller flere ideer på andre undervisere og mulighet for å bli inspirert av andres gode ideer.

Noen eksempler fra tidligere og pågående prosjekter

De siste årene har fagmiljøer fra UiO fått støtte til en rekke forskjellige prosjekter. Prosjektene strekker seg bl.a. fra produksjon av en MOOC hvor studenter fra hele verden kan lære seg norsk til flipping av undervisning i et innføringsemne i konservering eller et prosjekt for å omstille tradisjonell undervisning til å bli mer relevant for den digitale verdenen man møter etter endt jusutdanning

 

 

 

Publisert 12. sep. 2019 16:18 - Sist endret 19. sep. 2022 14:12