Hjelp til å bli en merittert underviser

Tenker du på å søke om å bli en merittert underviser? Har du behov for litt hjelp i utforming av søknad eller hvordan du kan på best mulig måte kan dokumentere arbeidet du har gjort?

Etter et grundig arbeid med kriterier og rammer, ble UiOs meritteringsordning for gode undervisere lansert januar 2020. Den første søknadsfristen er allerede 15.april, men det vil komme flere runder fremover. Hele utlysningen kan leses her.

Som et ledd i søknadsprosessen vil LINK tilby støtte på ulike måter til de som tenker på å søke om merittering.

  1. Universitetspedagogene i LINK arrangerer kurs i hvordan du kan dokumentere ditt arbeid til søknaden. De vil og gi en grundig innføring i hvordan ordningen fungerer og vise til konkrete eksempler. Dette kurset har et begrenset antall plasser og krever påmelding.
  2. Det vil og bli arrangert et informasjonsseminarer i LINKEN hhv. 24.februar og 12.mars. Her vil LINK og studieavdelingen gjennomgå kriteriene for merittering, besvare aktuelle spørsmål og gi potensielle søkere råd og veiledning.
    Meld deg på via arrangementssidene her
  3. Om du har behov for å stille noen spørsmål om ordningen utenom disse arrangementene kan du kontakte LINK på post@link.uio.no.

 

 

 

Publisert 14. feb. 2020 13:38 - Sist endret 30. apr. 2021 10:39