2021

Bildet kan inneholde: tekst, font, produkt, logo, linje.
Publisert 9. apr. 2021 14:55

Har du en ide til et prosjekt for økt arbeidsrelevans innenfor ditt fagfelt? DIKU lyser nå ut inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer! Fristen er  24.september.

Publisert 7. jan. 2021 15:20

Her kan du lese det første nyhetsbrevet fra LINK i 2021. Fokuset denne gangen er på arrangement og opplæringstilbud til undervisere i starten av et nytt semester