Frister for Dikus utlysninger 2021

Årets søknadsfrist for Dikus utlysninger nærmer seg! Vi gleder oss til å løfte frem mange gode og nyskapende prosjekter sammen. LINK bidrar som tilrettelegger for utvikling av gode søknader fra UiO. Dette gjøres i dialog med aktuelle søkermiljøer og eventuelt ledelseslinja ved fakultetene.

logo

Det er samme frister for søknader til prosjekter for program for studentaktiv læring og økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. For å sikre den nødvendige forankringen hos den lokale og sentrale ledelsen minner vi om følgende fremgangsmåte for din søknad:

  • innen 15. august kl. 12 ta kontakt med LINK for å informere om deres aktuelle søknadsprosjekt
  • innen 13. september kl. 12 skal alle søknader være bekreftet godkjent av de aktuelle fakultetsledelsene. Innen dette tidspunktet skal søknadsmiljøene også oversende et kortfattet sammendrag av søknadene til LINK
  • senest 20. september får kontaktpersonene ved de aktuelle søkermiljøene oversendt følgebrevet fra universitetsledelsen.
  • 24. september 2021 kl. 12.00 er den eksterne fristen for innlevering av prosjektsøknadene i Dikus nettbaserte søknadsportal. Søkermiljøene har selv ansvar for å laste opp sin søknad sammen med følgebrevet fra universitetsledelsen i Dikus nettbaserte søknadsportal.

Når søknadene er oversendt Diku skal søkermiljøene selv registrere de innsendte søknadene i ePhorte på saksnummer 2021/3642 for Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og 2021/3695 for Program for studentaktiv læring.

Vi er her for å støtte deg. Lykke til med søknadsarbeidet!

Publisert 5. aug. 2021 15:04 - Sist endret 19. sep. 2022 13:56