Kick off for E-Pal prosjekt

Vi gratulerer E-Pal prosjekt med en nydelig oppstartsseremoni i går! 

logo flagg

I starten av 2021 fikk LINK 20 millioner kroner av Norad for et prosjekt knyttet til digitalisering av høyere utdanningssektoren i Palestina. Hege Hermansen leder prosjektet fra LINK sin side. 

På offisielle kick-off seremonien presenterte Hege Hermansen mål og ambisjoner for prosjektet. Det var etterfulgt av inspirerende taler fra Mahmoud Abu Mwais (Palestine Minister of Higher Education & Scientific Research (MoHESR)) og Ishaq Sider (Palestine Minister of Telecommunication & Information Technology (MoTIT)), en videohilsen fra viserektor ved UiO Bjørn Stensaker og innlegg fra Signe Marie Breivik fra Norad, begge universitetsrektorene ved partnerinstitusjonene PPU og UCAS og prosjektdeltakerne som presenterte forskjellige deler av prosjektet. 

På gjøremål til prosjektet fremover er en bred behovsanalyse for å kunne si noe om status på digitalisering i palestinsk UH-sektor med omfattende intervjuer og datainnsamling. Dette arbeidet skal ligge til grunn for prosjektutformingen fremover.

Det også jobbes med opprettelse av et nasjonalt nettverk for digitalisering i høyere utdanning i Palestina. Og det pågår samtaler med Departementet for høyere utdanning om policyutvikling knyttet til digitalt baserte studietilbud i Palestina.

For mer informasjon og utvikling i E- Pal prosjektet følg med på våre respektive websider

Publisert 6. okt. 2021 08:56 - Sist endret 19. sep. 2022 13:57