Årsrapport for 2020 er her

Ønsker du å vite hva LINK drev med i 2020, kan du lese hele årsrapporten her

Logo 2020 var et annerledes år for alle, også for oss som jobber i LINK. Selv om mye av kjernevirksomheten ble opprettholdt, ble naturligvis store deler av året påvirket av nedstenging av campus og de påfølgende tiltakene rundt digital undervisning og læring.

 

Du kan lese hele rapporten her

Publisert 15. feb. 2021 15:54 - Sist endret 19. sep. 2022 13:58