Få hjelp med din DIKU søknad!

Har du en ide til et prosjekt for økt arbeidsrelevans innenfor ditt fagfelt? DIKU lyser nå ut inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer! Fristen er  24.september.

logo

Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

LINK vil bidra som tilretteleggere og fasilitatorer for utvikling av gode søknader fra UiO. Vi inviterer derfor til et prosjektklekkeri: program for studentaktiv læring den 15. april og et prosjektklekkeri: økt arbeidsrelevans i høyere utdanning den 19. april der du får anledning til å diskutere og spisse ideer inn til en god søknad.

Dette er en god anledning til å møte andre søkere og for potensielt samarbeid. Willy Gjerde fra DIKU vil også være til stede for å besvare spørsmål knyttet til utlysningen. 

Les mer informasjon om utlysningen og lykke til med din søknad! 

Publisert 14. apr. 2021 18:20 - Sist endret 19. sep. 2022 13:59