Strategi LINK 2025

LINK ble formelt opprettet i 2017, og befinner seg i skjæringspunktet mellom oppbygning og konsolidering. Senteret har oppnådd mye på kort tid og vi gleder oss til fortsettelsen.

font, grafikk, LINK banner.

For å operasjonalisere utviklingsarbeidet videre har strategiplanen en relativt kort tidshorisont. Grovt oppsummert går våre seks prioriterte strategiske mål ut på 

  • universitetspedagogisk utdanning
  • anvendelse av teknologi og digitale medier i undervisning, læring og vurdering
  • konsultasjon til UiOs ulike fakulteter og enheter   
  • utviklingsprosjekter rettet mot studentenes læringsmiljø, grunnleggende akademiske ferdigheter og læringsutbytte
  • støtte til økt informasjonsflyt og erfaringsdeling på tvers av UiO
  • støtte til institusjonens felles satsninger rettet mot utdanning

Les mer om sentrale grep og initiativ i LINK strategiplan 2025.

Publisert 8. juli 2021 13:18 - Sist endret 19. sep. 2022 14:04