Hva lærte vi egentlig fra våre dialogmøter mellom studenter og ansatte?

Det foregår mange gode samtaler om studentengasjement i utforming av læringsmiljø på campus. Men hvordan lykkes vi enda bedre med å skape tilgjengelige møteplasser som øker samarbeid mellom studenter og ansatte, og styrker læring? 

diskusjonspanel, studenter, ansatte

Foto: Lin Stensrud

Siden 2018 har LINK og CCSE ledet arbeidet med læringsassistentsatsingen ved UiO med et mangfold av arrangementer, opplæringsseminarer og opprettelse av ressurssider som resultat.

I 2021 utarbeidet LINK en rapport som baserer seg på dybdeintervjuer med åtte studenter angående UiOs læringsmiljø, tiltak og tilbud i forbindelse med studenters læring, trivsel og velferd. Noen viktige temaer fra rapporten ble grunnlaget for gjennomføring av tre Snakk om - arrangementer der studenter og ansatte var invitert til felles dialog med følgende temafokus

Det som kom frem under våre fellessamtaler med studentene er at vi styrker vårt fellesskap på universitetet ved å ta følgende steg

 • danne et felles språk mellom studenter og ansatte
 • initiere aktiviteter som bidrar til at vi blir bedre kjent
 • initiere arenaer som bygger tillit mellom ansatte og studenter
 • møte studenter som individer og styrke de med kunnskap om hvordan de kan bidra
 • ta imot konstruktive tilbakemeldinger til den etablerte kulturen og praksisen ved UiO
 • ta imot studentengasjement og finne en måte for hvordan vi i fellesskap kan bli en del av løsningen
 • avmystifisere konsepter og campusregler for nye studenter ved UiO
 • minne oss på at studentenes stemme ikke bare må bli hørt, men også tatt med i arbeidsprosesser slik at studenter kan føle seg rustet og fri til å delta mer aktivt
 • skape rom for pedagogikken som kan foregå overalt på campus, fra gangveien via kafeen og til klasserommet
 • bygge ut campus slik at det blir en integrert del av byen der det er like naturlig å tilbringe sin fritid som å studere og arbeide
 • samarbeide og skape et psykososialt læringsmiljø som er tilgjengelig for alle

Det finnes allerede flere gode eksempler på hvordan partnerskap med studenter skaper ringvirkninger og engasjerer til mer samhandling mellom ansatte og studenter. CELL kan vise til gode resultater på hvordan studentinvolvering, -medvirkning og -partnerskap er med på å bygge et inkluderende kulturfellesskap mellom studenter og ansatte.

På UiO har vi allerede kommet et stykke på vei selv om vi stadig har en vei å gå for å finne de mest effektive samarbeidsformene. Vi i LINK gleder oss til å fortsette arbeidet og takker alle flotte panelister og deltakere som har delt med oss sine lidenskapelige ideer for hvordan vi sammen kan styrke vårt felles læringsmiljø på campus.

Publisert 3. juni 2022 10:34 - Sist endret 3. juni 2022 10:34