Nye spennende publikasjoner fra LINK

En rykende fersk artikkel om selvstudier under pandemien av Helge Ivar Strømsø m.fl, samt en artikkel knyttet til studentenes oppfatninger om responssystemer av Anna Mavroudi er de siste publikasjonene fra LINK.

responssystemer

Eksempel på et studentresponssystem bla.

Helge Ivar Strømsø har bidratt til studien ved UiO om selvstudier i pandemien der det viste seg at motivasjon og ferdigheter i å organisere egne studier (time management) økte innsatsen.

Forstervold, K.I., Ludvigsen, S., & Strømsø , H.I. (2022): Students’ time management and procrastination in the wake of the pandemic. Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2022.2102582

Her kan du lese artikkelen

Etter å ha holdt en presentasjon om temaet på Faglige Fredag i juni har Anna Mavroudi nå nylig publisert en artikkel om temaet: Hva tenker studentene om bruk av studentresponssystemer i undervisning? Artikkelen belyser dette spørsmålet gjennom intervjuer med 16 studenter og funnene er interessante. Studentresponssystemer hjalp studentene å ikke miste fokus i løpet av forelesningene. 

Her kan du lese artikkelen

 

Publisert 4. aug. 2022 09:35 - Sist endret 26. aug. 2022 14:52