Rapport med studenters tilbakemeldinger

LINK har utarbeidet en rapport som baserer seg på dybdeintervjuer med åtte studenter angående UiOs læringsmiljø, tiltak og tilbud i forbindelse med studenters læring, trivsel og velferd.

3 unge personer som går i skogen
Foto: Shane Colvin

Denne rapporten med dybdeintervjuene er en del av et større prosjekt som handlet om lærings- og psykososialt studentmiljø.

Mer om prosjektet

Høsten 2021 fikk LINK ansatt studenter til å jobbe for og med studenter på sine fakultet. Sammen fikk studentansatte utviklet et tilbud til første og andreårsstudenter der studentene skapte en sosial møteplass for å hjelpe hverandre med spørsmål knyttet til studenttilværelsen. 

LINK skapte et trygt arbeidsnettverk for studentene der de kunne teste ut og gjennomføre tiltak med mål om å styrke et studiemiljø i en sosial- og akademisk tilværelse. Studentene imponerte med sitt engasjement og samarbeidet godt der de tok ansvar og håndterte en veldig åpen jobb-beskrivelse veldig godt. 

Som studentansatte ved LINK har studentene vært en del av et gruppefelleskap som i lag gjennomførte 2-3 arrangementer for grupper på 20-50 medstudenter. Her er et utvalg av arrangementer som ble gjennomført av studentansatte: Student opportunities – How to make the most of your time as a student?HF study hour with foodPsykososial pizzafest – studenter hjelper studenter i eksamensperioden!Hvordan studere? Finn det ut en gang for alle! | How to study? Figure it out once and for all!Shut up and write + lunchFree bowling and pizza for UV-students!Pizza and Game night this Thursday?.

Publisert 11. feb. 2022 13:37 - Sist endret 19. sep. 2022 13:55