Satsing på universell utforming

Universell utforming er definert som en av tre hovedområder LINK fokuserer på i 2022.

personer ser på muligheter for tilpasset visuell fremstilling av informasjon

Vi deltar i UU-prosjektet ved UiO med målrettet fokus på å utvikle og jobbe med å anskaffe digitale verktøy som kan brukes til å gjøre digitale læringsomgivelser og digitale læringsressurser enda mer tilgjengelige.

I samarbeid med USIT og flere UiO-kollegaer, som brenner for temaet, arrangerer vi nå en ny workshop rettet mot underviserne og de som jobber med eller forsker på universell utforming og tilgjengelighet. «Workshop for Teaching and Learning for Accessibility and with Universal Design» vil ha fokus på teorier og konsepter om tilgjengelighet og universell utforming og design i høyere utdanning. Workshopen skjer 5. mai og blir holdt på engelsk. Det er mulig å ta den som en liten valgfrie modul på 10 timer i din universitetspedagogiske utdanning. Husk påmeldingsfrist 3. mai! 

Trenger du ekstra inspirasjon for din undervisningsplanlegging, sjekk ut opptak fra kurs om universell utformning i Canvas som LINK holdte sammen med Studieavdelingen i januar. 

Publisert 27. apr. 2022 15:21 - Sist endret 25. mai 2022 14:30