LINKnytt februar 2022

Bildet kan inneholde: gjøre, magenta, fersken, merke.

Meritteringsseminar 2. februar 

Illustrasjonsbilde

Er du opptatt av videreutvikling av egen undervisningspraksis og interessert i å vite mer om meritteringsordningen ved UiO? Seminaret vil ruste deg opp med nyttig informasjon som kan motivere til en god søknadsskriving. Det er påmelding til seminaret. 

Les mer

Midler til IT i utdanning

Illustrasjonsbilde

LINK, USIT og UB inviterer til seminar 9. mars som vil handle om idéutveksling rundt SK ITUs utlysning av midler med søknadsfrist 1. april. Vi stiller opp med råd og informasjon så håper vi flere blir inspirert til å søke. 

Les mer

Universell utforming i Canvas

Illustrasjonsbilde

Er du opptatt av hvordan du som ansatt kan gjøre innholdet ditt tilgjengelig for flest mulig? Se opptak fra et kurs LINK og Studieavdelingen holdt i januar om universell utforming som tema. 

Les mer

Hybridundervisning 

Illustrasjonsbilde

LINK har bidratt inn i et AV for hybridundervisning prosjekt på USIT der det ble kartlagt hva undervisere legger i hybridundervisning begrepet, og hva deres behov er knyttet til for å gjennomføre slik undervisning.

Les mer

Studenters tilbakemeldinger 

Illustrasjonsbilde

Høsten 2021 fikk vi ansatt studenter som fikk utviklet aktiviteter for 1. og 2. års studenter på sine fakultet. Studentene skapte en sosial møteplass for å hjelpe hverandre med spørsmål knyttet til studenttilværelsen, og bidro med dybdeintervjuer om UiOs psykososiale miljø, tiltak og faglige tilbud.

Les mer

Læringsassistenter 

Illustrasjonsbilde

Enten du har deltatt på læringsassistentdagen eller ei, finnes det mange inspirerende ressurser som kan hjelpe deg i gang med arbeidet på din enhet.

 

Les mer

Funkon -21 presentasjonene 

Illustrasjonsbilde

Fleksibel Norge har nå lagt ut presentasjonene fra Funkon-21 med motivasjon for læring som tema. Mye nyttig å finne frem til! 

 

Les mer

Opptatt av utdanningskvalitet? 

Illustrasjonsbilde

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til gratis konferanse "Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer" 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. Få med deg LINKs inspirerende innledninger fra bl.a. professor Tone Dyrdal Solbrekke og Line Wittek. Påmeldingsfrist er 2. februar.

Les mer

HK-dir inviterer til webinar 16. februar 

Illustrasjonsbilde

HK-dir har lyst ut midler til nye sentre for fremragende utdanning (SFU) med søknadsfrist 20. april 2022. Nå inviterer dem til søkerwebinar der de skal svare på spørsmål og presentere medlemmer i ekspertkomiteen på slutten av dagen.  

Les mer

 


Vi ønsker deg en frisk februar!

Hjelp oss å spre ordet om LINKnytt med enkel påmelding.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet her.

Publisert 1. feb. 2022 15:24 - Sist endret 26. aug. 2022 13:42