Nyhetsbrev mars 2020

Våren er rett rundt hjørnet og det blomstrer på utdanningsfronten! I dette nyhetsbrevet kan du lese om to store utdanningssatsinger som foregår og tre arrangementer i nær fremtid som muligens kan være av interesse.

Søk om å bli en merittert underviser ved UiO

Universitetsledelsen har satt i gang sin ordning for undervisere som brenner sterkt for sin undervisning og legger det lille ekstra inn i planlegging og gjennomføring. 15.april 2020 er fristen for å søke om å bli en merittert underviser ved UiO for første gang. 

I den forbindelse arrangerer Avdeling for studieadministrasjon og LINK - Senter for læring og utdanning et seminar for personer som vurderer å søke på utlysningen. På seminaret vil du få høre det du behøver å vite om ordningen og de formelle kravene og rammene, og du vil få konkrete råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan dokumentere din utdanningsfaglige kompetanse. 

Snakk om: Praksis

LINK ønsker å sette utdanning og undervisning på agendaen på ulike måter, og fredag 13.mars starter vi opp vårt nye konsept vi kaller Snakk om:En gang i måneden vil en eller flere personer som er eksperter på et område, eller har gjort seg særlig interessante erfaringer innenfor utdanning eller undervisning, bli invitert til å holde en kort innledning om et tema før publikum blir utfordret til å delta i diskusjonen på ulike måter. Vi ønsker med dette konseptet å lage en arena hvor studenter, ansatte og eksterne kan møtes og diskutere aktuelle temaer og erfaringer som angår de aller fleste.
 
Kick-off skjer 13.mars med en samtale om praksis. Vi har invitert inn Lars Erik Kjekshus, programleder for masterprogrammet i Organisasjon, Ledelse og Arbeid ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Kjekshus vil gi en kort innledning i hvordan de innarbeider praksis i en ellers teoritung mastergrad, og hvilke erfaringer de har med å etablere Prosjektforum som en sentral del av masteren. 
 
Etter presentasjonen vil han løfte opp noen perspektiver på praksis og arbeidslivsrelevans til diskusjon i salen.

Practise what you preach

Pedagogikkstudentene på masteren Kommunikasjon, Design og Læring (KDL) på UV skal som en del av studiet ut i praksis i andre og tredje semester. Det vil si at de skal delta som vanlige arbeidstakere i offentlige eller private virksomheter og får veiledning på arbeidsstedet. 
 
Dette semesteret er LINK så heldige at vi har fått to praksisstudenter fra KDL til oss! Over fem intense uker deltar Rebekka Walle og Anne Marte Grøholt aktivt i en rekke av LINKs prosjekter og aktiviteter. Dette strekker seg fra produksjon av video til bruk i undervisning, rådgivning og utvikling av nye læringsdesign og deltar aktivt inn i konseptutvikling av bruk av masterstudenter som læringsassistenter på UiO. 
LINK er strålende fornøyde og anbefaler flere å invitere praksisstudenter til sin enhet på det varmeste!

Webinar for Program for studentaktiv læring

DIKU arrangerer et webinar for de som tenker å søke midler fra Program for studentaktiv læring tirsdag 10.mars. Om du er inne på tanken på å sende inn en søknad anbefales det å sette av denne tiden for å høre om ordningen og få noen tips og triks til søknaden.

LINK tilbyr støtte og veiledning i prosessen frem mot søknadsfristen 4.juni 2020, så dersom du har behov for å snakke med noen, kontakt LINK på post@link.uio.no

Digital vurdering

Som vi skrev i forrige nyhetsbrev så fortsetter UiO sin satsing på prosjekter som ønsker å gjøre endringer i vurderingspraksiser ved å lyse ut nye 5 millioner kroner til prosjekter som ønsker å utforske mulighetene som ligger i digital vurdering. Fristen har nå gått ut og det kom inn 13 søknader fra 8 ulike fakulteter og enheter. I midten av april kommer det svar til alle søkere på om deres prosjekt er innvilget midler, og neste nyhetsbrev vil dere få en oppdatering på hvilke prosjekter dette gjelder.
Publisert 14. apr. 2021 15:45 - Sist endret 14. apr. 2021 15:45