LINKnytt oktober 2021

LINKs studentprosjekt for studiemestring

Illustrasjonsbilde

Hjelp oss å nå studenter i deltidsstillinger ved UiOs infosentre og fakultetsvise prosjekter. Sammen vil vi skape en sosial samarbeidsarena for å utvikle et lavterskeltilbud for studiemestring til 1. og 2. års studenter på hvert fakultet. Den erfaringen studentansatte får fra arbeidsprosesser og idéutveksling i prosjektet, vil de ta med tilbake til rollene de ellers har på fakultetene.

Les mer

Infomøte om søkeprosess for SFU 2.november

SFU

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lyst ut midler til nye sentre for fremragende utdanning (SFU) med søknadsfrist i 2022. Velkommen til møte i regi av LINK kl.14-16 den 2.november.

Les mer

Vi ønsker innspill fra deg!

Snakk om logo

Snakk om arrangementer er satt på pause mens vi evaluerer formatet. Vi ønsker gjerne innspill fra deg som vi kan ta med i evalueringsarbeidet.

Les mer

Faglig påfyll om medieproduksjon på UiO

Kursbilde

Det skjer stadig spennende ting på produksjonsfronten. LINK arrangerte en fagdag i september og det kommer flere fagdager som vil fokusere på forespurte tema. Følg med på våre arrangementer og LINKnytt!

Les mer

Oktobermøte i PIN- pedagogisk innovasjonsnettverk

PIN-nettverk

Pedagogisk innovasjonsnettverk (PIN) møtes i dag, 14.oktober, for å diskutere bidrag til UiOs årlige Utdanningskonferansen, som arrangeres 30. november. 

Lansering av Motion Capture MOOCen!

Linklogo

LINK bistår RITMO i utvikling av tre globale nettkurs som skal lanseres på Futurelearn. Det første kurset omhandler opptak, visualisering og analyse av bevegelser. LINK har bidratt med videoproduksjon, regi, pedagogisk bistand, og prosjektutvikling. 

Mer info kommer på RITMOs nettsider

Det tverrinstitusjonelle samarbeidet

Linkmønster

Norad finansierte E-Pal prosjektet er offisielt i gang! Den ambisiøse agendaen for neste 5+ år er definitivt spennende å følge med på.

Les mer

En ambisiøs og helhetlig miljø- og klimastrategi

PIN-nettverk

Links hovedinnspill til UiOs strategi er på 6 sider og kan oppsummeres i 4 punkter som handler om å styrke fokuset på prosess, styrke studentenes rolle i prosessene, konkretisere arbeidet med å redusere barrierene mot tverrfaglighet og styrke LINKs bidrag til utdanningsdelen.

Videoproduksjoner på Psykologisk Institutt

PIN-nettverk

Denne høsten jobber vi med produksjoner av undervisningsmateriell til klinisk opplæring, samt terapi- og forelesningsvideoer. Vi fokuserer på realistisk fremstilling av situasjoner der lærere bruker rollespill til å visualisere utfordrende pasient-terapeut interaksjoner.

Meld deg på universitetspedagogiske kurs!

Kursbilde

Her finner du vår kurskalender for våren 2022. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen.


Vi ønsker deg varme og gledefulle dager denne flotte midthøsten!

Hjelp oss å spre ordet om LINKnytt med enkel påmelding.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet her.

Publisert 14. okt. 2021 10:17 - Sist endret 7. juni 2022 10:10