LINKnytt mai 2021

Selv om vi nærmer oss varmere dager og langhelg så skjer det litt av hvert på LINK som vanlig.

Aktuelt 

Presentasjoner, opptak og notater fra konferansen "Leading Higher Education As and For Public Good - How can teaching and learning contribute to a sustainable future?", som LINK arrangerte 29. april, er nå publisert og tilgjengeliggjort for alle interesserte.  

DIKUs prosjektmidler i 2021: DIKU arrangerer egne søkerseminarer som kan være verdt å få med seg: Arbeidsrelevans: 3.juni og Studentaktiv læring: 8.juni. Se oversikt over den interne prosessen på UiO og merk her at det er noen frister internt som kommer før selve DIKU-fristen: Arbeidsrelevans og Studentaktiv læring

Kurs og arrangementer 

Du kan få med deg Tone Dyrdal Solbrekke som vil snakke om "Academic development in the tension between responsibility and accountability". Den 19. og 20. mai arrangerer Högskolepedagogiskt centrum ved Örebro universitet og tidskriftet Högre utbildningkonferanse. Det er fortsatt mulig å melde seg på, se detaljert program og påmelding

Snakk om den 27. mai. Denne gangen vil Snakk om handle om tverrfaglig utdanning og by på engasjerende diskusjonsutveksling mellom alle deltakere. Vi gleder oss til å høre dine tanker om temaet! 

Forrige Snakk om handlet om hvordan vil den nye undervisningshverdagen se ut. Se opptak fra presentasjonen.

Det jobber vi med nå

Strategi LINK 2025: LINK ble formelt opprettet i 2017, og befinner seg i skjæringspunktet mellom oppbygning og konsolidering. Senteret har oppnådd mye på kort tid, og har stort potensial for videreutvikling. UiOs Strategi 2030 har flere punkter som legger føringer for LINKs aktiviteter og arbeid. Vi gleder oss til å ferdigstille arbeidet og publisere startegi 2025 på våre sider.  

LINK er snart på utkikk etter en ny senterleder. Senterets leder har som hovedoppgave å stimulere til at senterets ulike kompetanser samlet sett styrker UiOs utdanningstilbud. Er det av interesse, følg med på våre sider for den ferdigstilte og publiserte utlysningen.  

Hjelp oss å spre ordet om LINKnytt med enkel påmelding.

Vi ønsker alle en god langhelg og en strålende 17.mai feiring!

Publisert 14. mai 2021 12:07 - Sist endret 27. jan. 2022 00:38