Webinar for utdanningsledere: Hva nå, høstsemester?

LINK inviterer alle som jobber med utdanningsledelse ved UiO til å delta i erfaringsdeling og diskusjon rundt hva vi har lært og hvordan vi rigger oss for det nye semesteret. Påmelding nederst i arrangementet

Bildet kan inneholde: kaffe kopp, serveware, sittende, tallerken, kopp.

Etter en turbulent vår har vi gjort oss mange nye erfaringer knyttet til utdanningsvirksomheten ved UiO. Samtidig er det usikkerhet rundt hvordan utdanningen ved UiO skal organiseres til høsten. I dette seminaret inviterer LINK utdanningsledere ved UiO til erfaringsutveksling og diskusjon om hva vi har lært så langt, og hvilke implikasjoner dette har for veien videre.

Tre utdanningsledere vil spille opp til diskusjon gjennom korte innlegg med utgangspunkt i spørsmålet: “Hva har vi lært så langt i omleggingen til digitale undervisningsformer, og hva kan vi ta med oss videre når vi nå ser fremover?”. Deretter åpnes det for innlegg og erfaringsutveksling fra salen.     

Innledere:
Trine Waaktaar, visedekan for studier, SV
Hans-Christian Åsheim, instituttleder ved Institutt for oral biologi, OD)
Kristian Ranestad, utdanningsleder ved Matematisk institutt, MN

Møteleder: Bjørn Stensaker, leder for LINK

Påmelding her: https://nettskjema.no/a/146526

 

Publisert 8. apr. 2020 13:07 - Sist endret 16. apr. 2020 21:22