Snakk om: Design av digitale eksamensformer

Bli med og snakk om hvordan vi legger om vår undervisning i disse dager, denne gang med fokus på eksamen. LINK og undervisere ved UiO vil bidra med faglige innlegg, etterfulgt av åpen erfaringsdeling og spørsmål & svar.

Bildet kan inneholde: kaffe kopp, serveware, sittende, tallerken, kopp.

Snakk om: Hvordan designe digitale eksamensformer

Nå når hele UiO legger om til digital undervisning, er det mange som designer nye eksamensformer. I dette seminaret diskuterer vi muligheter og utfordringer knyttet til omlegging til digital eksamen:

- Hvordan sikre at vi måler riktig læringsutbytte når vi endrer eksamensform?
- Hva bør jeg tenke på i design av digitale eksamensformer?
- Hvilke vurderinger er viktige når man går fra karakterskala til bestått/ikke bestått?

I seminaret får vi faglige innlegg fra:
Helge Strømsø, LINK - Senter for læring og utdanning
Malcolm Langford, leder av CELL og professor ved Det juridiske fakultet
Carl Henrik Gørbitz, Direktør UiO:Livsvitenskap og tidligere fagansvarlig for innføring av digital eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det begynner med en kort introduksjon til tematikken før det åpnes opp for å stille spørsmål og deling av erfaringer.

Ingen påmelding, det er bare å logge seg på og bli med i https://uio.zoom.us/j/2880763665.

Bruk gjerne øretelefoner dersom du har noen, da dette minimerer støy for de andre deltakerne.

Snakk om:

Snakk om: er en lavterskelarena hvor studenter, undervisere, studieadministrative og andre kan møtes for å snakke om aktuelle tema knyttet til utdanningskvalitetet, digital pedagogikk og undervisning. Som regel vil en innledning til temaet bli gitt før deltakerne utfordres til å dele erfaringer eller å diskutere spesifikke problemstillinger.

Publisert 8. apr. 2020 10:12 - Sist endret 20. apr. 2020 09:26