Snakk om: Video som ressurs i undervisning

Bli med og snakk om hvordan vi legger om vår undervisning i disse dager, denne gang med fokus på video. LINK og undervisere ved UiO vil bidra med faglige innlegg, etterfulgt av åpen erfaringsdeling og spørsmål & svar.

Bildet kan inneholde: kaffe kopp, serveware, sittende, tallerken, kopp.

Snakk om: Video som ressurs i undervisning

Nå når UiO legger om til digitale undervisningsformer, er det mange som lurer på hvordan video kan best brukes som et verktøy i undervisningen. I dette seminaret setter vi søkelys på bruk av video for læringsformål:

- Hvordan kan bruk av video bidra til å støtte opp om læringsprosesser?
- Hva bør jeg tenke på før jeg lager mine egne undervisningsvideoer?
- Hva skape sammenheng mellom video og andre elementer av et undervisningsopplegg?

Seminaret ledes av Audun Bjerknes ved LINK og Alexander Refsum Jensenius, som er professor og nestleder ved RITMO. De starter med to faglige innlegg, før det åpnes opp for å stille spørsmål og deling av erfaringer.

Ingen påmelding, det er bare å logge seg på og bli med i https://uio.zoom.us/j/2880763665.

Bruk gjerne øretelefoner dersom du har noen, da dette minimerer støy for de andre deltakerne.

Snakk om:

Snakk om: er en lavterskelarena hvor studenter, undervisere, studieadministrative og andre kan møtes for å snakke om aktuelle tema knyttet til utdanningskvalitetet, digital pedagogikk og undervisning. Som regel vil en innledning til temaet bli gitt før deltakerne utfordres til å dele erfaringer eller å diskutere spesifikke problemstillinger.

Publisert 7. apr. 2020 16:53 - Sist endret 20. apr. 2020 09:26