Snakk Om: Hvordan vil den nye undervisningshverdagen se ut?

Vi har passert et år med pandemi og primært digital undervisning. I dette seminaret ser vi fremover og spør: Hvordan vil fremtidens undervisning se ut? Har nye rutiner satt seg, og hvilke elementer fra den digitale hverdagen vil vi ta vare på?

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, skrift, logo, grafikk.

I dette seminaret ønsker vi å rette blikket fremover og kartlegge hvordan pandemien har ført med seg nye elementer inn i undervisningssammenheng, og hvordan den nye undervisningshverdagen kan bli. Vi ønsker å gå nærmere inn på positive og negative aspekter ved digital og hybrid undervisning, og se på hvilke metoder man ønsker å ta med seg inn i en ny undervisningshverdag. Vi vil spesielt ha fokus på hvordan man skal tilrettelegge for samarbeidslæring i et digital eller hybrid opplegg.

I seminaret vil du møte de meritterte underviserne Arnt Maasø (Institutt for Medier og Kommunikansjon) og Jarle Breivik (Institutt for medisinske basalfag). Maasø og Breivik har begge lang erfaring med digital/hybrid undervisning og samarbeidslæring, og vil i samtale med pedagogikkstudentene Regine Olsen og Susanne Leidal diskutere ulike perspektiver på morgendagens undervisningshverdag.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål og ta del i samtalen etter panelsamtalen.

Lenke til påmelding: https://uio.zoom.us/meeting/register/u5YpcOqtrD8vGtbGc3g1D67asYZ7FKEu4iB-

 

 

Publisert 23. mars 2021 15:24 - Sist endret 23. mars 2021 15:24