Pedagogisk verksted: Canvas

I samarbeid med UiO:Helpdesk inviterer LINK til en serie digitale verksteder der du som underviser kan få støtte til å videreutvikle din bruk av de digitale mulighetene. Serien består av tematiske, enkeltstående verksteder slik at du kan plukke og mikse det som er interessant for deg.

Gjennom de to siste semestrene har de fleste kommet godt i gang med digital undervisning, og opplevd både mestring og frustrasjon. Mangelen på fysiske møteplasser representerer utfordringer både for undervisere og studenter når det gjelder å kjenne tilhørighet og å skape gode læringsmiljøer. Digitale verktøy byr på muligheter til å undervise, skape læringsmiljø og støtte studentenes læring på nye måter. For å ta i bruk disse mulighetene trenger vi som underviser å kjenne til og å mestre funksjonaliteten, og ideer og inspirasjon til hvordan vi kan ta verktøyene i bruk for å støtte læring.

Digitalt Verksted: Helhet og sammenheng ved bruk av Canvas

I en digital studiehverdag er det ekstra krevende for studentene å få grep om helheten og sammenhengen mellom ulike aktiviteter. Det gjør det utfordrende å forberede seg til undervisning, å jobbe med pensum, oppgaver og arbeidskrav, og ikke minst å forberede seg til eksamen. I dette verkstedet kan du ta med deg ditt Canvas-emne og få hjelp av pedagoger, it-support og andre undervisere til å videreutvikle emnet slik at studentenes opplevelse av helhet og sammenheng kan styrkes.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/179483

Påmeldingsfrist tirsdag 12.januar kl 16

Lenker til andre verksteder i serien:

(21.jan) Hvilke digitale muligheter er tilgjengelig for å styrke faglig og sosial tilhørighet i seminarer?

(28.jan) Hvilke digitale muligheter finnes for å skape studentsamarbeid?

(4.feb) Hvordan integrere vurdering og tilbakemelding i undervisningen?

Publisert 7. jan. 2021 08:51 - Sist endret 7. jan. 2021 11:32