Pedagogisk verksted: Faglig og sosial tilhørighet i digitale seminarer

I samarbeid med UiO:Helpdesk inviterer LINK til en serie digitale verksteder der du som underviser kan få støtte til å videreutvikle din bruk av de digitale mulighetene. Serien består av tematiske, enkeltstående verksteder slik at du kan plukke og mikse det som er interessant for deg. Foreløpig er fire verksteder klare for påmelding, men vi planlegger å tilby flere utover i semesteret.

Gjennom de to siste semestrene har de fleste kommet godt i gang med digital undervisning, og opplevd både mestring og frustrasjon. Mangelen på fysiske møteplasser representerer utfordringer både for undervisere og studenter når det gjelder å kjenne tilhørighet og å skape gode læringsmiljøer. Digitale verktøy byr på muligheter til å undervise, skape læringsmiljø og støtte studentenes læring på nye måter. For å ta i bruk disse mulighetene trenger vi som underviser å kjenne til og å mestre funksjonaliteten, og ideer og inspirasjon til hvordan vi kan ta verktøyene i bruk for å støtte læring.

Digitalt Verksted: Hvordan bruke digitale muligheter til å styrke faglig-sosial tilhørighet i seminarundervisning?

Seminarundervisning er potensielt en sentral arena for faglig-sosial tilhørighet. Undersøkelser har vist at slik tilhørighet er essensielt for studentenes motivasjon, gjennomføring og læring, og også at slik tilhørighet utfordres når all undervisning foregår digitalt. I dette verkstedet kan du ta med deg opplegget du har for seminarundervisning og få hjelp av pedagoger, it-support og andre undervisere til å videreutvikle opplegget og ta i bruk digitale muligheter for å styrke læringsmiljø, deltakelse, tilhørighet og engasjement.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/179572

Påmeldingsfrist 18.jan kl 16

Lenke til andre verksteder i denne serien:

(28.jan) Hvilke digitale muligheter finnes for å skape studentsamarbeid?

(4.feb) Hvordan integrere vurdering og tilbakemelding i undervisningen?

Publisert 7. jan. 2021 08:50 - Sist endret 7. jan. 2021 11:34