Pedagogisk verksted: Vurdering og tilbakemelding i undervisning

I samarbeid med UiO:Helpdesk inviterer LINK til en serie digitale verksteder der du som underviser kan få støtte til å videreutvikle din bruk av de digitale mulighetene. Serien består av tematiske, enkeltstående verksteder slik at du kan plukke og mikse det som er interessant for deg. Foreløpig er fire verksteder klare for påmelding, men vi planlegger å tilby flere utover i semesteret.

Gjennom de to siste semestrene har de fleste kommet godt i gang med digital undervisning, og opplevd både mestring og frustrasjon. Mangelen på fysiske møteplasser representerer utfordringer både for undervisere og studenter når det gjelder å kjenne tilhørighet og å skape gode læringsmiljøer. Digitale verktøy byr på muligheter til å undervise, skape læringsmiljø og støtte studentenes læring på nye måter. For å ta i bruk disse mulighetene trenger vi som underviser å kjenne til og å mestre funksjonaliteten, og ideer og inspirasjon til hvordan vi kan ta verktøyene i bruk for å støtte læring.

Digitalt Verksted: Hvordan bruke digitale muligheter til å inkludere vurdering og tilbakemelding i undervisningsopplegget?

Å få mulighet til å prøve og feile, og få tilbakemelding på fagforståelse og prestasjoner er avgjørende for studenters læring. I dette verkstedet får du hjelp av pedagoger, it-support og andre undervisere til å integrere vurdering og tilbakemelding i undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/179594

Påmeldingsfrist 1.feb kl 16

Publisert 7. jan. 2021 08:50 - Sist endret 30. apr. 2021 14:39