Fra skolebenken til arbeidslivet

Vår Snakk om denne måneden arrangeres for alle UiO studenter av LINKs praksisstudenter. Bli med i samtalen!

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, gjøre, logo, grafikk.

Arbeidslivsrelevans er et stort og viktig tema som gjennomsyrer alle utdanningsnivåer på UiO. Sammen med deg i salen drøfter vi relevansen av det vi lærer på universitetet knyttet opp mot arbeidslivet, formell og uformell læring, nettverksbygging. 

Dagens programledere er Marita og Sondre. De er to masterstudenter i pedagogikk med kunnskap, design og læring som studieretning som går 2. året og har praksis hos LINK.

I panelet har vi med oss

Joachim Pacheco-Lie

Har en master i historie, og pågående master i offentlig styring og ledelse. Jobber som leder for UV-Studieinfo, læringsmiljøkontakt, ansvar for studiestart mfl. Har ansvar for karrierekurs og direkte samarbeid med karrieresenteret. Er nå i prosess med instituttene om hvordan vi kan gjøre bevisstheten mot karriere større ved å integrere karriereplanlegging i studiene. Ett av tiltakene instituttene har gjort selv er å få inn karriereplanlegging i praksis.

Gisle Hellsten

Er leder for Karrieresenteret ved UiO, har lang erfaring innen utviklingen av karrieretjenester i høyere utdanning og jobber for å styrke studenters karrierehåndteringsferdigheter. Gisle vil dele Karrieresenterets erfaringer med kurs- og arrangementer for UiO studenter, fremlegge data og statistikk, gi oss innsikt i sammenheng mellom det å være bevisst egen kompetanse og få seg en relevant jobb.

Rebekka Marie Carlsen Walle

Rådgiver ved LINK i en midlertidig stilling. Har en læringsteknologi-fokusert master i pedagogikk med studieretning i Kommunikasjon, Design og Læring og tok en “lappeteppe” bachelor ved HF.  Rebekka deler sine refleksjoner rundt overgang fra studie til praksis så jobb og relaterte utfordringer. Hun også deler sine tanker på hvordan hun tror arbeidslivsrelevans kan integreres gjennom nettverk og forskning, og byr på noen erfaringer fra masterstudiet og personlige møter med arbeidslivet. 

Vi serverer boller og kaffe til samtalen og gleder oss veldig til å se deg!

Meld deg på!

Om konseptet Snakk om

Snakk om er en hyggelig anledning til å la seg inspirere av, og snakke med, engasjerte kollegaer. Her inviterer LINK studenter og ansatte til en kopp kaffe og faglig påfyll. Tema det skal snakkes om varierer fra gang til gang, men alle temaer vil være knyttet til perspektiver rundt læring, utdanning, teknologi og pedagogikk.

Til kaffen serveres det innlegg fra personer som har bidratt til å heve utdanningskvaliteten eller har nyskapende ideer som kan være til nytte og inspirasjon for flere. Etter presentasjonen blir det samtale i plenum eller i grupper rundt spørsmål stilt av innledere eller perspektiver som løftes frem fra deltakerne.

Publisert 19. nov. 2021 07:28 - Sist endret 23. nov. 2021 14:28