Arve Nordland

Image of Arve Nordland
Norwegian version of this page
Phone +47 22852845
Mobile phone +47 95942700
Room 4373
Username
Visiting address Forskningsparken II plan 3 Gaustadalléen 21 N-0349 OSLO
Postal address Postboks 1144 0318 OSLO

Arbeidsområder

 • Video
 • Forskningsformidling  
 • Produksjon av flerkamera-opptak, dokumentarfilm og info-film for fjernsyn og Internett 
 • Regi, manus, foto, lyddesign, musikk og redigering.

Bakgrunn

Cand Philol 1988 og  Ped. Sem 1989, UiO
1988 - 1994 Mediekultur Radio og TV /Tv Forum
1994 - 1998 Usit
1998 - 2013 InterMedia

2014 - 2018 UniMedia

2018 - LINK

Tags: forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi, manusutvikling

Publications

1) Dalai Lama besøker Arne Næss Symposiet, 6 kamera-produksjon, vist på NRK

2) Fra fadervår til Facebook, dokumentarprogram vist på NRK (2013)

3) Hovedøya, dokumentar del1 & 2, vist på TV2 og NRK

3) Thomas Piketty, "Kapital og ulikhet", forelesning og paneldebatt  i Universitetets Aula, vist på NRK.

4) Abelprisen og Abel-intervju 2003 - 2019, fast programproduksjon for visning på NRK og nett.

5) Ibsen og tarantismen, paper presentert på Ibsenkonferansen i Oslo 2006 (2007)

6) Ibsen i Sør-Italia, film vist på NRK (2006)

View all works in Cristin

 • Krange, Ingeborg; Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2013). Miracle.
 • Nordland, Arve & Boman, Arild (2012, 05. juli). Unike opptak fra den burmesiske motstandskampen. [Internett].  Uniforum. Show summary
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2012, 02. mars). Efter 22. juli. 4 programmer fra Kunnskapskanalens serie om terrorisme sendt på Kunskapskanalen, Sveriges Television våren 2012. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jiubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunskapskanalen, Utbildningsradion, Sveriges Television. Show summary
 • Hylland Eriksen, Thomas; Høgmoen, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 15. oktober). Forskere i felt. - Program om Alna-prosjektet: om livet i bydelen Furuset, i Groruddalen i Oslo med over 100 000 mennesker, mange av dem innflyttere.Tema er integrasjon og stedstilhørighet: Hva skaper og svekker tilhørighet? Og forskningsmetoder: Hvordan går forskere fram for å utvikle ny kunnskap?. [TV].  Kunnskapakanalen via NRK2. Show summary
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 03. september). Etter 22. juli. Serie på 9 programmer om terrorisme på Kunnskapskanalen, NRK høsten 2011. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen, Nrk.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 23. oktober). CULCOM avslutningskonferanse " Hva er et samfunn?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 25. september). CULCOM avslutningskonferanse "Det grenseløse Norge". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 02. oktober). CULCOM avslutningskonferanse "Grenser for mangfold". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse "Human rights, democrazy and pluralism" Professor Chantal Mouffe. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Åpning av konferansen. [Internett].
 • Nordland, Arve (2010, 01. februar). 100 års jubileumsmarkering ved Psykologisk Institutt, UiO 30. oktober 2009. Taler ved: 1) Aina Holmen, Norsk Psykologforening (10 minutt) 2)Rektoratet ved Rektor Ole Petter Ottersen (5 minutt) 3) SV fak ved dekan Knut Heidar - hilsen og gaveoverrekkele (5 minutt)4)Ellinor Major, Helsedirektoratet - ( 10 minutt). [Internett].
 • Nordland, Arve (2010, 19. desember). Danseepidemier i Europa. [Radio].  NRK P3.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). 100 års jubileumsmarkering ved Psykologisk Institutt, UiO 30. oktober 2009: Karl-Halvor Teigen(30 minutt)Sjelen i laboratoriet: ”Da den nye psykologien kom til Kristiania". [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Annika Melinder May(30 min) I have your attention please? Om felles oppmerksomhet. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO:Hanne Oddli Hvorfor virker psykoterapi? (30 min). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO1)Jon Martin Sundet (30 min)Registerforskning. Fordeler og ulemper 2)Ingela Lundin Kvalem (30 min)"Alle jenter streber etter det de ikke har. Ingen jenter erfornøyde med seg selv". Om kroppsideal og kroppsbilde. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO: Nora Sveaass ( 30 min) Migrasjon, psykologi og forandring. Store ord og vanskelige spørsmål. [TV].  Kunnskapskanalen.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera & Boman, Arild (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Bruno Laeng: Å se farger som ikke finnes: Synestesi og hjernen ( 25 min). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010, 12. juni). Abelprisen 2010. [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010, 16. oktober). CULCOMs avslutningskonferanse "Skolen- en nasjonalistfabrikk?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010). Rektor ønsker velkommen til jubileumsåret 2011. [Video ].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 12. juni). Abelprisen 2010. - Intervju med prisvinneren ved Martin Raussen og Christian Skau. - Produksjon: Yvonne Pettrem, Arve Nordland; sendekoordinator: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Samtale mellom Elisabeth Eide og Chantal Mouffe. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 09. oktober). CULCOM avsluningskonferanse " Må religion respekteres?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Finale. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Johansen, Ayna (2010). Bevissthet og tilstedeværelse - en kilde til et bedre liv. [Video /  DVD].
 • Boye, Alida; Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2009, 30. oktober). Globale utfordringer for vitenskap og teknologi. - Arne Næss Symposium under Oslo Sustainability Summit. Arr. Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. - Formidlingsprosjekt: Alida Boye, arr.koordinator; Yvonne Pettrem, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 07. november). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Kjøllesdal, Helge; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 30. mai). Nysgjerrig forsker vant valget.- Nyvalgt rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo intervjuet av Helge Kjøllesdal. - Formidlingsprosjekt: Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Lie, Ragnar; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 02. mai). Europa, hva nå? - Arena-forelesning av utenriksminister Jonas Gahr Støre på Universitetet i Oslo. - Formidlingsprojekt: Ragnar Lie, arr.koordinator ARENA; Yvonne Pettrém, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Larsen, Per Christian (2009, 08. mai). Frå forsking til TV.  Uniforum.
 • Østensen, Vera; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 21. november). Psykologiens dag ved UiO. Del 1: Migrasjon - vår tids store utfordring. - Foredrag av Nora Sveaass.- Formidlingsprosjekt: Vera Østensen, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman sendekoordinator;. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2008, 20. juni). Abelprisen 2008. Intervju med prisvinnerne John Griggs Thompson og Jacques Tits, ved Martin Raussen og Christian Skau. [TV].  Kunnskapskanalen NRK TV1. Streaming: abelprisen.no/no/multi.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Webb, Cecilie Elise & Bøckman, Petter (2008). Hovedøya- fra urtidshav til blomstereng.
 • Webb, Cecilie Elise; Bøckman, Petter; Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2008). Utforsk Hovedøya. [www ]. Show summary
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2007, 23. juni). Abelprisen 2007. [TV].  NRK1, Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2007). Hovedøya. [www ].
 • Nordland, Arve (2006). A Doll’s House - southern Italian influence – an alternate key interpretation. Show summary
 • Nordland, Arve (2006, 10. februar). Tarantismen og Ibsen. [Radio].  NRK P2. Show summary
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Flores-mannen avduket i Kristine Bonnevies hus. Show summary
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Ibsen i Gossensass.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006, 18. april). Ibsen i Napoligulfen. [TV].  NRK1 Kunnskapskanalen. Show summary
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Kunstnerportrett av Øystein Mobråten.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 11. juni). Abelprisvinneren 2005. Intervju med professor Peter M. Lax. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Streaming: abelprisen.no/no/multimedia.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 28. mai). Hvor mye er nok? Vilhelm Aubert-forelesning med professor Howard Becker, University of Colorado. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK1. Streaming: nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 12. februar). Norge i verden. Del 1. Med professor Fredrik Barth. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år. Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 04. juni). Norge i verden. Del 2. Med professorene Ole Kr. Grimnes og Hans Fr. Dahl. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år . Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 21. mai). Å ofre seg for andre. Vilhelm Aubert-forelesning med professor Richard Swedberg. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskningsamfunnsforskning. TV: Kunnskapskanalen via NRK1 21.05.2005). [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Nordland, Arve (2005). Rekonstruktiv kirurgiFormidling av ny patent for bypassoperasjon utviklet av professor Erik Fosse ved Innovasjonssentret ved Rikshospitalet. Er lagt på CD rom, og streamet for web.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Big Fish - Small Fry. Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen. Utvikling av nettsider med utgangspunkt i tidligere produsert film om globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Kavli Foundation Establishes $1 Million Science Prizes. Show summary
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Malmøya- en fredet naturperle. Show summary
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2004, 16. oktober). Møte med Abel-prisvinnerne 2004. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Nettforum: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2004, 04. juni). Å skape fred i en verden av hegemoni og terrorisme. [TV].  Kunnskapskanalen,NRK1.Streaming: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Digital folders. Show summary
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Digitale mapper.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Helt på nett. Show summary
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003, 24. mai). "Som du vil" - En teateroppsetning tar form. [TV].  NRK 1. Show summary
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Totally connected. Show summary
 • Nordland, Arve (2003, 31. desember). Abel-prisen 2003. [Internett].  Legges ut på nett. Videoversjon. Show summary
 • Nordland, Arve & Boman, Arild (2002). "The Comparative Study of Justice". - 10. Anniversary Lecture by Professor Jon Elster.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2002). Landskaper fra sjø til fjell.- Biologiserie, 4 programmer. - Kringkasting/Tv Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2002). "11. september som kulturelt traume i USA." - Vilhelm Aubert Minneforelesning av professor Neil Smelser. - Med tv/kringkasting Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2002). "Racism and the Future of Multi-Culturalism in Europe¿. - Eilert Sundt Memorial Lecture by professor Bhikhu C. Parekh, University of Hull. Panel with researchers from Austria, Spain and Norway. - With Knowledge Channel Broadcasting.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Engen, Bård Ketil & Boman, Arild (2002). "11. september som kulturelt traume i USA". - Web/server versjoner i MPEG-4 og MP3 format.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Engen, Bård Ketil; Larsen, Per Christian & Boman, Arild (2002). "Racism and the Future of Multi-Culturalism in Europe". - Web/server-versions in MPEG-4 and MP3 formats.
 • Nordland, Arve & Boman, Arild (2001). Ulrich Beck : The Cosmopolitarian Society and Its Enemies - Eilert Sundt Lecture.
 • Wielgolaski, Frans Emil; Gautestad, Arild Olsen & Nordland, Arve (2001). Barskog og fjellbjørkeskog. Show summary
 • Wielgolaski, Frans Emil; Gautestad, Arild Olsen & Nordland, Arve (2001). Havstrand. Show summary
 • Wielgolaski, Frans Emil; Gautestad, Arild Olsen & Nordland, Arve (2001). Snaufjellet. Show summary
 • Wielgolaski, Frans Emil; Gautestad, Arild Olsen & Nordland, Arve (2001). Åkerkant, løvskog, ferskvann og myr. Show summary
 • Boman, Arild & Nordland, Arve (2000). Går nasjonalstaten i oppløsning? Er globaliseringen en trussel mot det nasjonale demokrati?. Show summary
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2000). The Changing Meaning of Class. Tv-program with professor Richard Sennett, London School of Economics. (Vilhelm Aubert Memorial Lecture at the 50. Anniv. of the Institute of Social Research). Introduction: Anne-Lise Seip. Show summary
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2000). Økologi og evolusjon, Fjernundervisning økologi. 4 videogrammer, undervisningsvideo og videosnutter for nettbok. Prosjekt under utvikling.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Boman, Arild; Jansen, Eirik G. & Boye, Alida (2000). Big Fish Small Fry - Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2000). As you like it - to undervisningsvideoer om kunstarten teater og teaterformidlingsmodellen KIK. Prosjekt under utvikling.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2000). LAVA læring: Malmøya-geologiprosjekt nettbasert læring via skolenett,15 videosnutter på Web. 2000.
 • Boman, Arild & Nordland, Arve (1999). Ibsens kvinner. Hvem er de? En samtale mellom skuespillerne Lise Fjeldstad, Wenche Foss, Ghita Nørby, Gunilla Röör, og ordstyrer Ulrika Knutson. - 2 dokumentasjonsprogrammer, video, 22 og 25 min.
 • Boman, Arild & Nordland, Arve (1999). The Roots of Evil. (Det ondes rot). On Suppression of groups from Holocaust to Bosnia.--Ervin Staub´s Eilert Sundt-Memorial Lecture, University of Oslo. (Tv-transmission).
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (1999). LAVA læring: Malmøya - Delprosjekt i geologi med video og nettbasert læring via skolenettet.
 • Hauge, Martin R; Nordland, Arve & Boman, Arild (1999). Tekstanalyse: Det gamle testamente - Metodeundervisning i studentgruppe. (Videogram for fjernundervisning).
 • Nordland, Arve (1999). Veiledning for sensorer i muntlig eksamen ved Det juridiske fakultet.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (1999). Malmøya-en fredet naturperle.Videogram om geologien på Malmøya - Mineral-geologisk museum,UIO. Produksjon:InterMedia(faglig ansvarlig Inge Bryhni)produsenter Yvonne Pettrém, Arve Nordland, prosjektleder Yvonne Pettrém 1999.
 • Skogen, Kjell; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (1999). Innovasjon i skolen. Videoprogram om pedagogisk prosjektmetode i skolen.
 • Boman, Arild & Nordland, Arve (1998). Beyond the Nation-State? On Some Concequences of Economic Globalisation.--Jürgen Habermas´ Vilhelm Aubert Memorial Lecture and Commentators at the University Aula, Oslo, 1997.
 • Boman, Arild & Nordland, Arve (1998). Norsk Europapolitikk. ARENA-debatt med statsminister Kjell-Magne Bondevik.
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (1998). Geologiprosjekt - LAVA Undervisning, delprosjekt nr 10 i nettbasert pedagogikk i skolen.
 • Laane, Carl Morten Motzfeldt; Nordland, Arve & Boman, Arild (1998). Mitose og Meiose. Om celledeling.
 • Nordland, Arve (1998). Ibsen i Gossensass, foredrag ved Ibsenfestivalen i Grimstad, 29. august 1998, 18 sider upublisert manuskript.
 • Nordland, Arve (1998). Puls koordinasjon, Videogram produsert for Aschehoug Forlag i forbindelse med bokutgivelse. Første i sitt slag i Norge.
 • Nordland, Arve & Boman, Arild (1998). Ibsen i Gossensass. Om dikterens arbeid og opphold i Alpebyen.

View all works in Cristin

Published June 20, 2013 12:28 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:16 PM

Projects

No ongoing projects