Hege Yvonne Hermansen

Image of Hege Yvonne Hermansen
Norwegian version of this page
Phone +47 22858803
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 4. etasje 0851 Oslo
Postal address Postboks 1144 0318 Oslo

Academic interests

My research interests include knowledge work in the professions, teaching and learning in higher education, program design and development in professional education and the interrelationships between professional knowledge, autonomy and responsibility. I teach courses on teaching and learning in higher education, and have contributed to a range of projects and initiatives aimed at strengthening educational quality in higher education. 

At LINK, I lead the E-Pal project (Equipping Palestine with E-learning), which is a six-year research and development project financed by Norads program for capacity development in higher education (NORHEDII). The main aim of the project is to strengthen the pedagogical use of digital technologies in the Palestinian higher education sector. The project is carried out in collaboration with Palestine Polytechnic University in Hebron, University College of Applied Sciences in Gaza and OsloMet. 

I have a PhD in Education from the University of Oslo, and am associated with Centre for the Study of Professions at OsloMet. 

 

Publications

View all works in Cristin

 • Hermansen, Hege (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028521. 160 p.

View all works in Cristin

 • Tamimi, Mohammed; Muhtaseb, Khawla; Hermansen, Hege; Almasri, Mohammed; Awawdeh, Razan & El Mashharawi, Aya (2021). A Holistic Approach to E-learning in the Palestinian Higher Education Sector.
 • Mausethagen, Sølvi & Hermansen, Hege (2021). Evaluering av desentralisering ordning - skole.
 • Hermansen, Hege & Lund, Andreas (2021). Beyond “implementation”: Enabling sustainable transformation of digital teaching and learning in higher education.
 • Hermansen, Hege; Mangset, Marte & Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Myter og fakta om forskningstid. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Mausethagen, Sølvi & Hermansen, Hege (2020). Evaluering av Dekom-s - noen foreløpige observasjoner.
 • Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija & Warinowski, Anu (2020). Tools for the Age of Post-Truth: Making Research Skills Visible in Promoting Student Teachers’ Epistemic Agency.
 • Hermansen, Hege & Jorde, Doris (2020). Reforming the knowledge base of Norwegian teacher education: Integrating research-based education and professional relevance.
 • Hermansen, Hege & Mausethagen, Sølvi (2020). Getting beyond the “theory/practice-gap”: Constructions of knowledge relations in research on teacher education.
 • Hermansen, Hege (2020). Kunnskapsarbeidets rolle i skolebaserte utviklingsprosjekter.
 • Hermansen, Hege (2019). Review: Working Relationally in and across practices: a cultural-historical approach to collaboration, by Edwards, A., Cambridge University Press, 2017. . Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. doi: 10.1080/10749039.2019.1692036.
 • Hermansen, Hege (2019). Tracing the enactment of agency in program design and development in teacher education.
 • Hermansen, Hege (2019). Profesjonsrettet vurdering i lærerutdanningene.
 • Hermansen, Hege (2019). Disciplinary academics or teacher educators? Knowledge discourses as a tool for mediating epistemic boundaries in professional education.
 • Hermansen, Hege (2018). Disciplinary academics or teacher educators? Negotiating epistemic boundaries in professional education.
 • Hermansen, Hege (2018). Fagfornyelsen: vurdering som integrerende kraft?
 • Hermansen, Hege & Mausethagen, Sølvi (2018). Differentiating "practice" in the "theory/practice-gap": Exploring conceptualisations of "practice" in research on teacher education.
 • Hermansen, Hege (2018). Program development in teacher education: Between organisation, knowledge and politics.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2018). In pursuit of integration: Teacher educators' approaches to program development.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2017). Teacher educators in narratives of change: A review of program development in teacher education.
 • Hermansen, Hege Yvonne; Zlatanovic, Tatjana & Lorentzen, Marte (2016). Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Kunnskap, ansvar og autonomi i lærerprofesjonen.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres utfordringer i møte med nye kunnskapsformer.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Constructing agency and autonomy through knowledge practices in professional work: An analytical framework.
 • Dahl, Thomas & Hermansen, Hege Yvonne (2015). Forskning på lærerrollen i Norge - relevans for lærerutdanningen? .
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Constructing professional roles and responsibilities through knowledge work: the case of Assessment for Learning.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). (De-)constructing professional agency through knowledge work: Teachers developing Assessment for Learning at the school level.
 • Hermansen, Hege (2014). Hva fremmer kvalitet?
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work and collective practice development: Approaches to introducing Assessment for Learning at the school level.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work within different school settings: Examining the interrelationship between the epistemic and the organisational.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers' knowledge work and collective practice development.
 • Hermansen, Hege (2014). Knowledge work' as an analytical perspective for examining knowledge in the professions,
 • Brevik, Birger & Hermansen, Hege (2014). Fra utdanningene: Integrasjon mellom utdanning og arbeidsliv gjennom strategisk bruk av teknologi. [Internet]. Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK).
 • Spetalen, Halvor Einung; Sannerud, Ronny & Hermansen, Hege Yvonne (2014). Fra utdanningene: Overføres læring gjennom simuleringsøvelser til praksis? [Internet]. SPK bloggen, HiOA.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014). Sampublisering med studenter. [Internet]. http://khrono.no/debatt/sampublisering-med-studenter.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014). Sampublisering med studenter gjennom videreutvikling av bacheloroppgaver. [Internet]. https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2014/03/31/fra-utdanningene.
 • Ribu, Kirsten & Hermansen, Hege (2013). Fra utdanningene: involvering av studenter i forskningsprosjekter. [Internet]. FPK-bloggen.
 • Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla & Hermansen, Hege (2013). Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis. [Internet]. Blogg: Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK).
 • Hermansen, Hege & Komulainen, Tiina M. (2013). Simulering som verktøy for å skape en praksisnær utdanning. [Internet]. FPK-blogg og Khrono.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2012). Co-production of Assessment Practices: Challenges Emerging in Teachers’ Work with ’Assessment for Learning’.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2011). Negotiating Professional Standards: Teachers’ engagement with new guidelines for student assessment.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2010). Standardisation as knowledge practice: Teachers' engagement with new standards for student assessment.
 • Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege & Johannesen, Hedvig Skonhoft [Show all 9 contributors for this article] (2021). Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen. Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål. AFI-rapport 2021:2 . Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met - storbyuniversitetet. ISSN 978-82-7609-425-1.
 • Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Flatland, Tord; Hermansen, Hege; Lyng, Selma Therese & Mausethagen, Sølvi [Show all 7 contributors for this article] (2021). Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunopplæringen. . Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Esterhazy, Rachelle & Hermansen, Hege (2019). «Flipped classroom» i praksis: Hvordan tilrettelegge for aktive læringsprosesser . Universitetet i Oslo, LINK Senter for læring og utdanning.
 • Hermansen, Hege (2019). Utforming av vurderingskriterier og sensorveiledninger – sentrale spørsmål og avveininger . Universitetet i Oslo, LINK Senter for læring og utdanning.
 • Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege Yvonne; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana & Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers’ engagement with Assessment for Learning. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.

View all works in Cristin

Published Aug. 9, 2022 1:32 PM - Last modified Aug. 9, 2022 1:32 PM

Projects