Svein Harald Kleivane

Image of Svein Harald Kleivane
Norwegian version of this page
Phone +47 22852414
Mobile phone +47 95911122
Room 1305D
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 4. etasje 0851 OSLO
Postal address Postboks 1144 0318 OSLO

Arbeidsområder

Jeg har i flere år jobbet med læringsteknologi og digitalisering av undervisning på UiO. Dette har jeg gjort både på institutt og de siste årene sentralt i LINK - Senter for læring og utdanning.

I perioden mars 2017 til april 2019 var jeg prosjektleder for Digitalt læringsmiljø. Dette prosjektet hadde som mål å øke læring og undervisning på UiO gjennom å innføre ny læringsteknologi og sy dette sammen med eksisterende verktøy og tjenester. Den største og mest synlige leveransen fra prosjektet er implementering av læringsplattformen Canvas som nå er tilgjengelig for alle som ønsker det på UiO. 

Nå inngår jeg blant annet i LINKs kommunikasjons team og skal bygge opp et virksomhetsområde i LINK rundt nyskapende og innovativ læringsteknologi. 

Tags: læringsteknologi, læringsdesign, Canvas, Digitalt læringsmiljø
Published Feb. 6, 2018 2:47 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:17 PM