Yngve Refseth

Image of Yngve Refseth
Could not get user data from external service

Faglige interesser 

 • Design av læringsomgivelser.
 • Utvikling av multimediale læremidler for høyere utdanning.
 • Bruk av video og multimediale ressurser i undervisning. 

Bakgrunn

Utdanning

 • Ph.D, Universitetet i Oslo (2014) Avhandling: Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia
 • Master i IKT og læring, Aalborg Universitet (2003)
 • Nordisk mellomfag, UiO (1982)
 • Media og kommunikasjon, Volda DH (1976)

Arbeid

 • Mediautvikler ved Senter for læring og utdanning, UiO (2017- )
 • Mediautvikler ved Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte (FFS), Det utdanningsvitenskaplige fakultet, UiO (2012-17)
 • Ph.D -student ved InterMedia/ Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (2008-2012)
 • Mediautvikler ved InterMedia, UiO (1998 -2008)
 • Redigerer og regissør ved TV-avdelingen ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (1993-1998)
 • Freelance film- og videoredigerer (1977-1993) 

Prosjekter

 • "Kaptein Morf og stjernestøvet" er en app som fokuserer på morfologi. Formålet er å øke ordforrådet og styrke leseutviklingen hos elever i andre klasse med svake språk- og leseferdigheter, elever med hørselshemming og elever med typisk utvikling. "Kaptein Morf og stjernestøvet" er initiert av Institutt for spesialpedagogikk er både et undervisningopplegg og et forskningprosjekt. 
 • "HMS ved UiO" er et e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (ehms.uio.no) hvor studenten er i fokus. Kurset er obligatorisk for studenter på mat. nat, odontologi og medisin. Det består av seks moduler og omfatter sikkerhet på campus, det fysiske- og psykososiale læringsmiljøet, sikkerhet i laboratoriet, på feltarbeid, arbeid med elektrisitet og i klinikken. Kurset kan tas på norsk eller engelsk og er «blended learning» hvor fysiske øvelser i brannslukning og videre opplæring på de respektive arbeidstedene også inngår.
 • Prosjektet "Higher Education and Multimedia in Special Needs Education and Rehabilitation" (ENABLE) skal bidra til kompetansebygging blant lærere og andre i Øst-Afrika som arbeider med å rehabilitere personer med syns-og hørselshemminger. En sentral komponent i prosjektet er å utvikle en afrikansk versjon av nettstedet "sansetap.no" med innhold fra afrikansk kontekst på engelsk og kiswahili. Målgruppen er mastergradstudenter, lærerskolestudenter, interesseorganisasjoner for syns- og hørselsehemmede og personer med syns- og hørselshemminger. Universell utforming av nettstedet blir derfor vektlagt. ENABLE er et samarbeid mellom UiO, Kyambogo University i Uganda, University of Dar es Salaam i Tanzania og Kenya Institute of Special Education. Det er et NORHED-prosjekt finansiert av NORAD. (Aktivt prosjekt)
 • Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Et doktorgradsprosjekt som undersøker hvordan implementeringen av XO- laptopen fra "One Laptop Per Child foundation" påvirker læring og læringsmiljøet ved en skole i Etiopia. Avhandlingen har en etnografisk tilnærming og analyseres ut fra et sosiokulturelt perspektiv. Vekten legges på hvordan maskinen medierer brukernes aktiviteter og hvordan den bidrar til endring av relasjonene mellom dem. (Prosjektleder, arkivert prosjekt)
 • Pitro er hovedforskningsprosjektet i forskergruppa "Crossing". Prosjektet undersøker ulike former for mediering og forskningspørsmålene er: Vil læremidler basert på stillbilder gi et bedre læringsutbytte enn det korte videosekvenser gjør? Kan tankekart stimulere til økt refleksjon og diskusjon blant studenter som bruker forskjellige læremidler? Pitro er et delprosjekt av et større prosjekt initisert av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Det er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og University of Dar es Salaam, Tanzania. (Avsluttet prosjekt)
 • Sansetap. En nettbasert informasjonsressurs om alvorlig syns - og hørselshemming hos eldre. Målgruppen er sykepleiere, andre som arbeider med eldre og de eldre selv. Nettstedet har universelt design. (Prosjektleder, arkivert prosjekt)
 • Teachers for All. Et program som retter seg mot lærerutdanningen med fokus på literacy og integrering av elever med spesielle behov i inkluderende skoler. Programmet viser audiovisuelle situasjoner fra klasserom i Uganda og Kenya. Det tilbyr informasjon og gir øvelser i refleksjon. (Arkivert prosjekt) 
 • Sagastua. Et universelt designet læremiddel om byggeskikker og leveforhold i Norge i det 16. århundre. Kurset har fokus på autentisitet, hvordan folk faktisk levde og bygde sine hus. (Arkivert prosjekt)
 • Dilemma Training for Surveyors - Newbuilding. Et digitalt læremiddel for bruk i opplæring av inspektører/ kvalitetssikrere i skipsbyggingsindustrien. Inspektørene møter realistiske audiovisuelle situasjoner ved verftet, og kan velge mellom ulike måter å argumentere på i problematiske situasjoner. (Arkivert prosjekt)
 • DLC. Videobasert læremiddel for bruk i lærerutdanningen. Fem moduler i pedagogikk, engelsk som fremmedspråk og livssynsundervisning. (Arkivert prosjekt)
 • Dilemma. Dilemma er en digital læringsressurs for bruk i lærerutdanningen som forutsetter en høy grad av studentaktivitet. Underveis støtter læremidlet opp under teoretisk refleksjon. Lærerstudentene møter realistiske audiovisuelle situasjoner fra en typisk skoledag. (Arkivert prosjekt)

Rådgivning

 • Deltagelse i "Opplæringsteamet for Canvas". Canvas erstatter Learning Management System-et Fronter og skal tas i bruk på hele UiO fra høsten 2018. Men Canvas er mer enn et LMS som holder oversikt over pensum, kalendre og innleveringsfrister. Canvas åpner for muligheten til å tilby studentene et faglig innhold som gir mulighet til blandet og omvendt læring. Opplæringsteamets oppgave er å introdusere og gi råd om pedagogisk bruk av Canvas. 

Publikasjoner - produksjoner

 • Participatory Design and Infrastructures for Coordination and Communication in Interdisciplinary Mobile Health Teams, 2004 (PDF)
 • Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health teams (PDF) , 2004
 • Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs, i ITUs/ Universitetsforlagets tidsskrift "Digital kompetanse", utgave 2-2006.
 • Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia. Avhandling for graden Ph.D. 2014.
 • Using concept maps to elicit and study student teachers’ perceptions about inclusive education – a Tanzanian experience. Publiseres i Journal of Education for Teaching 2015
Tags: Læring, digitale læremidler i utviklingsland, multimediale læremidler, design av læringsomgivelser, universell utforming, videoproduksjon.

Publications

 • Wormnæs, Siri; Mkumbob, Kitila; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2015). Using concept maps to elicit and study student teachers ’ perceptions about inclusive education: a Tanzanian experience. Journal of Education for Teaching.  ISSN 0260-7476.  41(4), s 369- 384 . doi: 10.1080/02607476.2015.1081724
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  1(2), s 108- 125
 • Smørdal, Ole; Moen, Anne & Refseth, Yngve (2004). Participatory Design and Infrastructures for Coordination and Communication in Interdisiplinary Mobile Health Teams, In M Fieschi; E Coiera & Y.-C.J. Li (ed.),  Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics. Volume 107. Studies in Health Technology and Informatics.  IOS Press.  ISBN 1-58603-444-8.  Chapter 19.  s 1443 - 1448

View all works in Cristin

 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2010). Pitro. [Video /  DVD].
 • Wormnæs, Siri; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2010). Dilemmas in designing a DVD- and net-based material intending to promote reflection among students in special teacher education. Show summary
 • Qvale, Knut; Mørch, Anders Irving & Refseth, Yngve (2009). Essay critic.
 • Hauge, Trond Eiliv & Refseth, Yngve (2007). Lærerrollen i prosjektarbeid.
 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2007). Teachers for All. [html ].
 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2007). Teachers for all DVD. [DVD].
 • Skaar, Bjørn; Skaar, Knut & Refseth, Yngve (2007). Dilemma Training for Surveyors, - Newbuilding. [html /  DVD]. Show summary
 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2006). Dilemma. [DVD].
 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2005). Sagastua. [html ].
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Kristiansen, Tove & Refseth, Yngve (2004). Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams.
 • Smørdal, Ole; Moen, Anne; Refseth, Yngve; Kristiansen, Tove; Mortensen, Berit Marie & Osnes, Terje Andreas (2004). Participatory design and infrastructures for coordination and communication in interdisciplinary mobile health teams.
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Kristiansen, Tove; Refseth, Yngve; Mortensen, Berit Marie & Osnes, Terje Andreas (2004). Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams.
 • Refseth, Yngve (2002). Blikk. Show summary
 • Refseth, Yngve (2002). DVD-versjon av "Sjø til fjell". Show summary
 • Refseth, Yngve (2002). Docta NSS. Show summary
 • Refseth, Yngve (2002). Hjemme hos oss I. Show summary
 • Refseth, Yngve (2002). Samspill DVD. Show summary
 • Refseth, Yngve (2002). Tegnspråk II. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). Eksamen i tegnspråk høsten 2001. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). Eksamen i tegnspråk våren 2001. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). InterMedia Interaktiv. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). Ordbok på tegnspråk i etikk og vitenskap/rasjonaliet. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). Spesialpedagogiske arbeidsmåter. Show summary
 • Refseth, Yngve (2001). Spesialpedagogiske arbeidsmåter. Show summary
 • Refseth, Yngve (2000). Den nye jakka. Show summary
 • Refseth, Yngve (2000). Eksamen tegnspråk grunnfag II, desember 2000. Show summary
 • Refseth, Yngve (2000). Kunnskapsbanken- om oppføringen av universitetsbiblioteket på Blindern. Show summary
 • Refseth, Yngve (1999). Generelle betraktninger om forfatterverktøyene Macromedia Director og Macromedia Authorware. Show summary
 • Refseth, Yngve & Boman, Arild (1999). Når syn og hørsel svikter. - Om hjelpemidler for funksjonshemmede. (Tv-formidling).
 • Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (1999). Workshop at An-Najah National University, Palestine. Show summary
 • Refseth, Yngve (1998). Når syn og hørsel svikter. Show summary
 • Rognhaug, Berit & Refseth, Yngve (1997). Kristian - en fortelling fra spesialpedagogisk praksis. Show summary

View all works in Cristin

Published June 20, 2013 2:03 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:15 PM