Ester Fremstad

Seniorrådgiver - DML
Bilde av Ester Fremstad
Telefon +47 22857305
Mobiltelefon +47 41414620 41 41 46 20
Rom 4. etg.
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Sverdrupshus
Postadresse Postboks 1144 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Høyere utdanning
 • Samfunnsansvar
 • Universitetspedagogikk (academic development)
 • Læringsassistenter
 • Inkludering av studenter i pedagogisk utviklingsarbeid

Bakgrunn

1. lektor universitetspedagogikk, Institutt for pedagogikk, UiO

PhD i utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo

Cand.Ed. - Profesjonsutdanning i Pedagogikk med spesialisering i ledelse, organisasjonsteori og didaktikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Universitetslektor: Faglig enhet for Universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo

Rådgiver: Pedagogisk Utviklingssenter, Høgskolen i Oslo

1. konsulent: Læringsmiljø og Studiekvalitet. Studieavdelingen, Universitetet i Oslo.

Konsulent:  Studieadministrasjon. Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Emneord: Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar

Publikasjoner

 • Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine & Sandvoll, Ragnhild (2020). Deliberative leadership: Moving beyond dialogue, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 8.  s 107 - 124 Vis sammendrag
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2020). Deliberative communication as pedagogical leadership: Promoting public good?, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 9.  s 124 - 141
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal & Fossland, Trine (2019). Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X. . doi: 10.1080/1360144X.2019.1631169 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). Student engagement by employing student peer reviews with criteria-based assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.  ISSN 2165-9559.  April-2019, s 1152- 1157 . doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725174 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). A Case-Study of Automated Feedback Assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.  ISSN 2165-9559.  April-2019, s 1190- 1197 . doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725249 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Langmyhr, Dag; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie.. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.  1(1) . doi: http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Hiorth, Kristian Andreas; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). En eksempel-studie av automatisk tilbakemelding for programmeringsfag i høyere utdanning.. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.  1(1) . doi: http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høgskolepedagogers profesjonelle ansvar. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  41(3), s 229- 245 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development.  ISSN 0729-4360.  34(3), s 445- 457 . doi: 10.1080/07294360.2014.973373 Vis sammendrag
 • Fremstad, Ester (2011). Hvordan danne gjennom høyere utdanning?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 195- 199

Se alle arbeider i Cristin

 • Fremstad, Ester; Damsa, Crina I. & Mirmotahari, Omid (2018). Promoting active learning through developing and using a digital tool for assessment.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høyskolepedagogers profesjonelle ansvar.
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas & Fossland, Trine (2017). Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice.
 • Fremstad, Ester (2016). Taking responsibility toward the public. University academics' experiences and imaginaries. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 246.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Aims and practices of academic development: Conceptions and experiences of academic developers within two research intensive universities.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Understanding different conceptions of- and approaches to- academic development. Developing a framework of analysis through a cross-case analysis.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal; Beck, Eevi E. & Sutphen, Molly (2011). Formative Challenges in Professional Education: Learning from Bildung and Liberal Educaton.
 • Fremstad, Ester (2010). Hvordan kan danning realiseres i høyere utdanning?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2021 11:56 - Sist endret 25. mai 2021 20:36

Prosjekter