Yvonne Pettrém

Produsent / regissør / Daglig leder Kunnskapskanalen
Bilde av Yvonne Pettrém
Telefon +47 22852846

Arbeidsområder

  • Regi og produksjon av fjernsynsdokumentarer, og audiovisuelt materiale for web, i nært samarbeid med forskere og forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo
  • Regi på flerkameraproduksjoner og livestreaming
  • Prosjektledelse og manusarbeid
  • Daglig leder/ koordinator i Kunnskapskanalen,  NRK Kunnskapskanalen

Bakgrunn

  • Film/videoproduksjon
  • Journalist, Asker og Bærum LokalTV
  • Kommunikasjon, Henie Onstad Kunstsenter
  • Cand.mag. Universitetet i Oslo:  Medier og kommunikasjon, sosiologi, mellomfag kriminologi og massekommunikasjon

 

Produksjoner:

 

Fra Fadervår til Facebook - historien om leseopplæringen i Norge :

"Fra Fadervår til Facebook"  er en dokumentarfilm om leseopplæringen i Norge sett i en samfunnsmessig og historisk kontekst.

Filmen ble produsert i samarbeid med landets fremste forskere på feltet. 

Forskere i felten 

Dokumentarfilm i samarbeid med Thomas Hylland Eriksen og Anders Høgmoen om Alna-prosjektet og samfunnsforskere i feltarbeid, etiske dilemmaer, og hvordan etterprøve sine funn. Alnaprosjektet utforsket stedstilhørighet i en drabantby i Oslo øst. 

 

Hovedøya- natur og kultur

Fra urtidshav til blomstereng 3 fjernsynsprogrammer vist på NRK og TV2 2009/2010

Utforsk Hovedøya  

Et nettsted for elever og lærere med filmsnutter og tekstinformasjon. Produsert i samarbeid med Naturhistorisk museum

Ibsen i Sør-Italia  

Henrik Ibsen skrev flere av sine mest kjente skuespill i Italia. I dette programmet følger vi i Ibsens fotspor i Sør-Italia, for å kaste lys over hans opphold og diktning i Sorrento, Amalfi og Ischia. Her ble Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere i hovedsak skrevet.

Sendt på Kunnskapskanalen, NRK2

 

Big Fish- Small Fry: Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen

Dokumentarfilm produsert i samarbeid med SUM, Senter for utvikling og utvikling. Dokumentaren er produsert med støtte fra Utenriksdepartementet og IUCN (The World Conservation Union)

I løpet av de siste 25 årene har fisket ved Victoriasjøen totalt forandret seg. Fra å være et lokalt fiske, hvor fisken ble bearbeidet og solgt på lokale og regionale markeder, selges nå det meste av fisken i Europa, USA og Japan, eller blir malt opp til fiskemel for dyrefôrindustrien.

Filmen dokumenterer virkningene eksportfisket og dyrefôrindustrien har for lokalbefolkningen, spesielt med henblikk på tap av lokal matvaresikkerhet og sysselsetting, og viser også hvordan eksportfisket truer forsvarlig utnytting av fiskeressursene.

Filmen ble vist på NRK1 og Kunnskapskanalen NRK2. I 2005 ble filmen bonusmaterial på DVD´en med den Oscarnominerte dokumentaren “Darwins´s Nightmare”, som har samme tematiske problematikk

 

Ibsen i Gossensass

Om Ibsens opphold i Gossensass. Vist på NRK1

 

Presentasjonsfilm UiO

En presentasjonsfilm av Universitetet i Oslo. Engelsk og norsk versjon(nett og DVD 2009)

Abelprisen 2015 (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Abelprisen deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk, og er på 6 mill.kroner. I år var det to prisvinnere, John Nash og Louis Nirenberg, som mottok prisen under en høytidlig seremoni i  Universitetets aula. Etter prisseremonien ble de to prisvinnerne intervjuet av Vivienne Parry på en mottakelse i Det Norske Teatret.  John Nash omkom i en bilulykke i USA på vei hjem fra prisutdelingen i Oslo.

Produsert av Yvonne Pettrém og Arve Nordland

Thomas Piketty- Kapital og ulikhet i det 21.århundre (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Vi møter økonomen Thomas Piketty som har skrevet den internasjonalt kjente boken «Kapitalen i det 21. århundre». Det blir også debatt med Jonas Gahr Støre, Kristin Skogen Lund, Karl Ove Moene og Ingvild Almås. 

Dalai Lama besøker Arne Næss symposium og Det Norske Studentersamfunn (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Dalai Lama besøkte i 2014 Arne Næss symposiumet og Det Norske Studentersamfund i Oslo. Her møtte han fire norske studenter i et stappfullt Chateau Neuf til samtale om å ta ansvar for morgendagens verden. Produsert av Yvonne Pettrém og Arve Nordland.
 
Produksjoner

En oversikt over produksjoner er listet nedenfor

Emneord: forskningsformidling, dokumentarfilm, film/videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner
Publisert 20. juni 2013 12:28 - Sist endret 27. juli 2020 23:33